Beste broeders en zusters, Allah swta zegt: Herinner Mij en ik zal Me jullie herinneren op de dag des oordeels. Er zijn vele smeekbedes overgeleverd door onze geliefde profeet Mohammed saws en vele situaties waarin ons aangeraden wordt Allah swta te gedenken. Als we eten en drinken, het huis binnen gaan, de moskee binnengaan, bij regen, bij wind enzovoort enzovoort. De belangrijkste smeekbede is La illah ilallah, en het uitspreken hiervan vlak voor de dood betekent een zekere toegang tot het paradijs. De tong van een gelovige zou eigenlijk nooit stil moeten staan, aangezien het reinigen van het hart op ieder moment mogelijk is. De boodschapper Mohammed saws zei: Als jullie harten altijd zo zouden zijn als tijdens het doen van dhikr zouden de engelen je graag willen bezoeken en begroeten. Hij zag de metgezellen dan ook graag Allah swta gedenken en toen hij hen eens aantrof in de moskee terwijl ze bezig waren met gedenking vroeg hij hen: Wat zijn jullie aan het doen? Ze antwoorden: Wij gedenken Allah swta omdat we blij zijn dat we moslim zijn en met alles wat onze schepper voor ons gedaan heeft. De profeet Mohammed saws vroeg: Is dat de echte reden? Ze antwoorden, jazeker, dat is onze intentie. De profeet Mohammed saws zei: Oke, ik wil jullie niet voor leugenaars uitmaken, maar de engel Gabriel kwam naar me toe en vertelde me dat Allah swta tegen de engelen zei: Kijk daar eens, de mensen zijn mij aan het gedenken, terwijl ze me nog nooit aanschouwt hebben.

Toch zou het aanschouwen en onderzoeken van de grootsheid, maar tegelijk delicaatheid van de schepping al genoeg moeten zijn om een diep respect en liefde voor Allah swta te ontwikkelen. Allah swta zegt: Degenen die Allah gedenken, al  staande, zittende en liggende op hun zij terwijl zij diep nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde zullen zeggen: “Onze Heer! U hebt dit alles niet zonder “doel geschapen, verheerlijkt bent U. Bescherm ons tegen de bestraffing van het Vuur.

Als Allah swta in staat is een bol gesmolten gesteente met enorme snelheid door het heelal te laten razen, terwijl de inwoners ervan er zorgeloos kunnen verblijven en in al hun benodigdheden worden voorzien, kan Allah swta ons niet in alles helpen? Standvastigheid en vertrouwen zijn sleutelwoorden, zelfs als onze omstandigheden donker lijken. Allah swta zegt: 

Oh jullie die geloven, zelfs als jullie een groot leger treffen wees dan standvastig en gedenkt Allah veelvuldig, hopelijk zullen jullie welslagen

Ondanks zijn almacht en ongelofelijk hoge status bekommert Allah swta zich om ons nietige wezens. Hij wil het beste voor ons, en dit hebben we zelf in de hand zolang we Hem maar constant gedenken, Allah swta zegt: Oh jullie die geloven, gedenkt Allah veelvuldig. En prijst zijn glorie in de ochtend en in de avond. Hij is het die jullie barmhartigheid schenkt. En zijn engelen smeken om vergeving voor jullie opdat Hij jullie uit de duisternissen naar het licht zal brengen en Hij is voor de gelovigen Meest barmhartig.

Denk dus niet als je zometeen de moskee verlaat, zo dat is weer achter de rug, nee, zorg dat je hart en je tong constant bezig zijn de schepper te gedenken, Allah swta zegt:

En wanneer het vrijdaggebed is beeindigt, verspreidt jullie dan op de aarde en zoek de gunst van Allah en gedenkt hem veelvuldig. Hopelijk zullen jullie welslagen.

Moge Allah swta ons bij degenen laten horen die welslagen.