We hebben de maand ramadan met succes voltooid. Eid was een mooie feestdag waarop we familie hebben bezocht en overdag plezier maakten onder het genot van een hapje en een drankje. Ondertussen zijn we een paar dagen verder en hebben gemerkt dat onze speciale gast echt vertrokken is. Waarbij we misschien tijdens de ramadan uitkeken naar het einde, bij velen van ons is er nu toch een vorm van weemoed en de hoop de volgende ramadan te mogen bereiken. Het leven gaat voort, de dagen en de nachten verstrijken. De jaren volgen elkaar op. Geen jaar begint voordat de voorgaande is geëindigd. De maanstand volgt een vast patroon waaraan we de voortgang van de maanden kunnen herkennen. De zon komt nooit op voordat hij ondergegaan is. Deze cycli herhalen zich, tot het moment dat onze schepper het genoeg vindt en de ondergang van de wereld inluid. Allah swta zegt:

Alles wat op aarde is zal vergaan. Enkel het aangezicht van jullie Heer blijft eeuwig voort bestaan, de Bezitter van Grootsheid en Eer.

Tijdens de ramadan was dit bewustzijn sterk aanwezig. We ondergingen vermoeidheid, honger, dorst en probeerden de geneugtes van deze wereld op de tweede plek te zetten. Dit alles met de vaste overtuiging dat we hiermee beloningen zouden verdienen die ons op de dag des oordeels van pas zouden komen. De profeet Mohammed saws zei: De vastende persoon heeft twee momenten waarop hij gelukkig is met het vasten, namelijk als hij zijn vasten breekt en als hij voor zijn heer staat op de dag des oordeels. De beloning voor het vasten is echter niet alleen voorbehouden aan de ramadan. We merkten hoe ons hart in de loop van de maand zachter werd en hoe onze discipline toenam. Niet voor niks vastte de profeet Mohammed het gehele jaar door, en in het bijzonder de maandag en donderdag en de drie witte dagen. We kunnen echter ook klein beginnen om er een gewoonte te maken, spreek bijvoorbeeld met jezelf af sowieso één dag per maand te vasten, hoewel we in deze maand natuurlijk niet de grote beloning voor de zes dagen van Shaw’al moeten vergeten.

De extra gebeden die we tijdens de ramadan deden zullen buiten de ramadan ook enorme positieve effecten hebben. We willen de nabijheid van onze heer blijven proeven, dus probeer de extra gebeden in je dagelijkse patroon te slijten. Een heel effectief extra gebed is natuurlijk het nachtgebed, een moment waarop we ons zonder afleiding kunnen afzonderen met de schepper om hem om zegeningen en vergeving te vragen.

Natuurlijk is het ook belangrijk het reciteren van de Koran onderdeel van ons dag patroon te maken. Begrip en liefde voor het heilige boek zal ons zeker veel opleveren in dit leven en het hiernamaals.

Natuurlijk is de maand ramadan belangrijk, maar het moet ook dienen als een opstap voor de rest van het jaar. Een mogelijkheid om even een stap terug te nemen, te reflecteren en nieuwe gewoontes te introduceren en oude gewoontes in de ban te doen. De zoetheid die we proefden komt niet alleen omdat de sjaitaans waren geketend, het kwam omdat we deden wat onze schepper aangeeft wat het meest in het verlengde van ons wezen ligt, en wie weet het beste wat ons het meest gelukkig maakt dan onze schepper? De vijf gebeden, de zakat, het vasten, de hajj, duidelijke verplichtingen, maar verplicht gesteld om ons te helpen, niet om het ons moeilijk te maken.

Pas op voor ongehoorzaamheid na de ramadan. Het valse idee dat we wat hebben in te halen na deze maand van onthouding. Realiseer je dat hoe meer overtredingen je maakt, hoe moeilijker het is de gewoontes van de ramadan te handhaven. Stel niks uit, maar ga voor een continuering van goed gedrag. Allah swta is de heer van alle maanden, niet alleen van de ramadan. De verliezer is degene die zijn Schepper alleen in de ramadan kent. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.