Allah swta heeft aan de laatste boodschapper Mohammed saws zijn religie geopenbaard en de gelovigen de opdracht te geven deze religie te onderhouden en te verspreiden. Voor beide is het nodig dat men in staat is goed te converseren. Hierbij ligt de nadruk niet op het in staat zijn discussies te winnen door geslepen discussievaardigheden, maar juist de manier waarop je jezelf opstelt. Een goede moslim straalt rust, betrouwbaarheid en respect uit. Op die manier voorkom je dat een discussie uitmond in ruzie en maakt de moslim het mogelijk ook met andere geloofsgroepen van gedachte te wisselen en hen te overtuigen van de wezenlijkheid van de boodschap. In Mekka werd de boodschapper Mohammed saws op de proef gesteld en geconfronteerd met veel lompheid, maar ook met ervaren betogers die probeerden de boodschapper Mohammed saws klem te zetten en uit zijn tent te lokken. De boodschapper Mohammed saws was er op gebrand zijn stadsgenoten de waarheid te laten inzien, en Allah swta raadt hem aan: 

Nodig uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en weloverwogen bewoordingen, en redetwist met hen op de beste manier. En wees geduldig en jij bent slechts geduldig door Allah. En wees niet bedroefd over hen die de waarheid naast zich neerleggen, en raak niet van streek door de snode plannen die ze smeden.

Later zou hij ook met Christenen van gedachten wisselen, en Allah swta draagt hem op:

En redetwist niet anders dan op de beste wijze met de mensen van het Boek, behalve met diegenen van hen die zondigen en zeg: “Wij geloven in datgene wat aan ons is geopenbaard en wat aan jullie geopenbaard is; onze God en jullie God is Één en aan Hem hebben wij onszelf overgegeven.”

Een respectvolle discussie kan zelfs de grootste ongelovige tot inzicht brengen. Allah swta adviseert Mozes en Aron voor hun ontmoeting met de Farao bijvoorbeeld:

Ga, jullie beiden naar de Farao, waarlijk, hij heeft overtreden. En spreek vriendelijk tot hem, misschien zal hij de vermaning aannemen of Allah vrezen.”

Juist nu heeft de wereld het voorbeeld van de gelovigen nodig. Er is dringend behoefte bij de mensen om ons heen voor duiding, rechtvaardigheid en edel gedrag. Daarom is het zo verdrietig te zien dat we vaak vervallen in opgefoktheid, lompheid en ruzie, aangezien de islam ons leert dat:

De dialoog gericht moet zijn op het bouwen van bruggen en vergroten van onderling begrip. De dialoog belangrijk is voor het verwerven van kennis. De dialoog er voor zorgt dat verschillende inzichten tegen het licht gehouden worden zodat het beste resultaat bereikt kan worden en we bewust worden van de standpunten en overwegingen van onze medemens. Als laatste is het belangrijk dat we door discussie er achter kunnen komen of onze denkbeelden wel kloppen.

Om tot de beste uitkomsten te komen in een discussie moeten we de oprechte intentie hebben te zoeken naar de waarheid, terwijl we ons deugdzaam, nederig, vriendelijk, eerlijk enz. gedragen. Daarnaast is het belangrijk goed te luisteren en anderen niet te onderbreken. Feiten worden op een wetenschappelijke manier bereikt en tegen elkaar afgewogen. Als laatste zijn we altijd bereid onze mening bij te stellen en ons ongelijk toe te geven als we ons realiseren dat we fout zaten. Imam Shafi’i, één van de grootste geleerden zei hierover: Ik heb nooit met iemand gesproken behalve dat ik geen acht sloeg op de waarheid tussen God op mijn tong of op zijn tong.” Allah swta heeft ons allemaal verschillend gemaakt en juist door elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten kunnen we dichter tot elkaar komen en onze schepper tevreden stellen. Allah swta zegt niet voor niks:

Dienaren, spreek iedereen enkel met goede woorden aan. Want voorzeker, Satan probeert slechts jullie onderlinge relaties te verpesten. Zeker, Satan is voor de mens een duidelijke vijand

Allah swta heeft ons de handvatten gegeven de Sjaitaan buiten spel te zetten en verbondenheid tussen de mensen te creëren. De profeet Mohammed saws hoopte dat we hier in zouden slagen en drukte ons op het hart: Degenen die het dichtste bij mij zijn op de dag des oordeels zijn degenen met de beste manieren en degene die het verst weg zijn, zijn degenen die anderen beledigen, ruzie zoeken en arrogant praten. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.