De ramadan staat op het punt te beginnen. De wijze persoon weet wat hem te doen staat en pakt de kansen die Allah swta ons geeft met beide handen aan. Het zou wel eens onze laatste ramadan kunnen zijn, de laatste keer dat we de enorme zegeningen en beloningen kunnen verdienen. Hoeveel van onze broeders en zusters vastten vorig jaar nog met ons mee, maar zijn er dit jaar niet meer bij? Zorg dat je met oprechte intentie de maand in gaat, zoekend naar vergeving voor al die zonden die we het afgelopen jaar weer hebben begaan. De almachtige is vergevingsgezinder voor de gelovige dan de moeder voor haar kind. Hoe groot de zonden ook waren, de Alziende en Alwetende heeft ons beloofd dat Hij genade boven zijn toorn verkiest, laten we hier optimaal gebruik van maken.

De belangrijkste manier om dit voor elkaar te krijgen is door het lezen van de Koran, het gedenken van onze Heer, het doen aan liefdadigheid en het perfectioneren van ons gedrag. De boodschapper Mohammed saws zei: Degene die toegewijd was aan de koran zal op de dag des oordeels worden gevraagd om te reciteren. Hij zal zo zorgvuldig reciteren zoals hij dat ook deed toen hij op de wereld was. Tijdens de recitatie zal hij opstijgen en bij het laatste vers zal hij zijn uiteindelijke verblijfplaats bereiken.  

De boodschapper Mohammed saws vertelde ons dat iedere letter die we reciteren uit het heilige boek beloning oplevert, en dat Allah swta die op de dag des oordeels nog eens zal vertienvoudigen. Maar het gedachteloos opdreunen levert niet de maximale beloning op. Het is de bedoeling dat de lessen en wijsheiden die in de Koran te vinden zijn, de harten van de mensen bereiken. Dit vergt overpeinzing en reflectie. We willen nu eenmaal succes in dit leven en het hiernamaals, en niks zal zoveel rust geven als intieme kennis van het woord van onze Schepper. Allah swta zegt:

Dit is een gezegend Boek dat Wij aan jou hebben neergezonden, zodat zij over haar verzen kunnen nadenken en dat de mensen van begrip het mogen onthouden.(38:29)

Allah swta raad ons aan te kijken naar degenen die zijn woord niet serieus nemen. Hoe zij dwalen, zichzelf vernederen en verderf zaaien op de aarde. Dit lot is ons bespaart gebleven, waarlijk de dankbaarheid hiervoor zou ons al nederig moeten maken. Velen voor ons hebben deze gunst verkwanselt en de vergevingsgezinde heeft ons deze maand geschonken om te voorkomen dat niet ook wij tot deze groep gaan behoren. Allah swta waarschuwt:

Is het voor degenen die geloven nog geen tijd, dat hun harten zich vernederen voor het gedenken van Allah en wat van de Waarheid geopenbaard is? En laten zij niet worden zoals degenen die het Boek voordien hebben ontvangen. Voor hen was de termijn te lang geworden waardoor hun hart werd verhard en velen van hen ongehoorzaam werden. En velen van hen werden verdorven.

De bestraffing van onze heer zal zeker plaatsvinden. Laat aan de mensen om ons heen zien wat een prachtig geloof, een prachtige gemeenschap en een hart vol rust betekent opdat ook zij tot de succesvolle zullen behoren. Dus wees blij en Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.