Lang hebben we er naar uitgekeken. Het lijkt gisteren dat we de ramadan verwelkomde, maar ondertussen zijn we al bij de laatste paar dagen aanbeland. Hoe snel de dagen en nachten voorbij gaan. Aan de andere kant is dit goed nieuws voor degenen die optimaal gebruik hebben gemaakt van deze gezegende maand. Degenen die hun heer gehoorzamen proeven de goedheid van het vasten en het lezen van de Koran. We zijn ons veel bewuster dat we de tijd goed dienen te benutten. Allah swta zegt in surah al furqan:

En Hij is Degene Die de nacht en de dag elkaar laten opvolgen, voor degenen die wensen te gedenken of die hun dankbaarheid wensen te tonen.

We merken ook dat aanbidding ons relaxter maakt. Het constant bezig zijn met de diepe kennis die in de Koran besloten ligt maakt ons bewuster. Dingen vallen makkelijker van ons af, we beseffen hoe nietig we zijn en rust daalt over ons neer. In de volgende ayat zegt Allah swta dan ook:

En de dienaren van de Erbarmer zijn degenen die nederig en kalm over de aarde lopen, en als de dwazen hen aanspreken antwoorden zij met milde woorden of vriendelijkheid.

Weer zien we dat het streven naar beloning in het hiernamaals ons ook hier op aarde al het meeste oplevert. We weten dat Allah swta de meest rechtvaardige is en dat alles wat we doen op de dag des oordeels door hem verrekend zal worden. Hij zegt:

Dus wie iets goeds deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien. En wie iets kwaads deed ter grootte van een mosterdzaadje, zal het dan zien.

We hebben nog een paar dagen, maar natuurlijk komt ons werk niet ten einde als de graag geziene gast ons weer verlaat. Het is echt mogelijk de zoetheid van het geloof vast te houden. Allah swta drukt ons op het hart:  En aanbid jouw Heer totdat de zekere dood tot jullie komt.

De boodschapper Mohammed saws raadde ons aan standvastig te zijn in het doen van goede daden, hoe klein of groot ook. Neem je voor de moskee te blijven bezoeken, koran te lezen, liefdadigheid te geven en een aimabeler persoon te blijven. Het vasten helpt ons hierbij en dat moeten we niet tot deze maand beperken. Om ons te helpen ook een ritme buiten de ramadan op te bouwen stelt Allah swta een enorme beloning in het vooruitzicht als we in de maand shawwal ook vasten. De boodschapper Mohammed saws zei: Degenen die vasten in de maand ramadan en daarna ook nog zes dagen in de maand shawwal, het is alsof hij het hele jaar gevast heeft.

Natuurlijk hebben we geprobeerd zoveel mogelijk aan liefdadigheid te doen, maar er is nog een verplichte bijdrage die iedere moslim dient te doen, namelijk zakat al-fitr. Deze bijdrage dient in graan, dadels, rijst of ander basis voedsel aan de armen gegeven te worden en vervolmaakt onze inspanningen van deze maand. Ibn Abbaas rapporteerde: De boodschapper van Allah saws verplichtte zakaat al-fitr zodat de vastende gereinigd wordt van de nutteloze praat en zijn lompe taalgebruik, terwijl het tegelijk de armen voedt. Van degene die het voor het eid-gebed betaald zal het geaccepteerd worden.

Beste broeders en zusters, hoewel er zeker aangeraden wordt nog een eindsprint te nemen, moeten we de finish niet als een totale omslag zien. Je imaan is een groot goed en hij dient ook na de ramadan gecultiveerd te worden. Gebruik de laatste dagen ook om smeekbedes te doen dat Allah swta je standvastigheid preserveert en dat deze ramadan je deen naar een permanent hoger plan is getild. Moge Allah swta ons kracht en wijsheid schenken.