Beste broeders en zusters,

Vandaag heeft de imam ons op het hart gedrukt dat als wij onszelf als moslim zien, wij ons daar ook naar dienen te gedragen. Hij citeerde vers 2 en 3 van surah as-saff, waarin Allah swta zegt:

Jullie die geloven! Waarom zeggen jullie wat jullie niet doen.

Het wekt bij God grote afschuw op als jullie zeggen wat jullie niet doen.

Wij hebben Allah swta een belofte gedaan en het is noodzakelijk deze belofte te vervullen. Dit betekend dat we de Koran als leidraad nemen en in deze verzen wordt ons opgedragen geen loze beloftes te doen en wanneer een belofte gedaan is, deze ook te vervullen. De profeet Mohammed saws zei: Een hypocriet kan je aan drie dingen herkennen: als hij beloofd breekt hij zijn belofte, als hij spreekt liegt hij en als hem iets is toevertrouwd verraad hij. In surah an-nisah waarschuwt Allah swta ons dat hypocrisie een ernstig vergrijp is, hij zegt in vers 145:

Waarlijk, de hypocrieten zullen in de laagste diepte van het Vuur zijn.’

Realiseer je dat als we slechts één van de eerder genoemde karakteristieken vertonen we ons al op glad ijs begeven. De imam waarschuwt ons voor hypocrisie met de volgende voorbeelden:

Als we beweren moslim te zijn, maar we dit niet toepassen met betrekking tot ons gezin.

Als we beweren moslim te zijn maar zwijgen over onrechtmatigheden in onze eigen familie.

Als we beweren moslim te zijn maar ondertussen wel roddelen.

Als we beweren moslim te zin, maar plaatsen bezoeken welke Allah swta ons heeft verboden.

Als we ons niet aan de wetten van Allah swta houden als we omgaan met niet Moslims, omdat we onszelf voorhouden dat we ons niet edel hoeven te gedragen omdat het hier om ongelovigen gaat.

Nee, dat wij het geluk hebben dat Allah swta ons gekozen heeft voor de Islam is geen reden voor hoogmoed, integendeel. Het is reden voor nog meer nederigheid en dankbaarheid omdat we van dichtbij kunnen zien hoe makkelijk de mens ongeloof voor zichzelf recht kan praten. Echter, ons wordt opgedragen te proberen iedereen van het volk van Adam uit handen van de duivel te houden en één van de meest effectieve manieren om dit te doen is onze landgenoten te laten zien dat een Moslim betrouwbaar is. Allah swta zegt in surah al baqarat, vers 44:

Bevelen jullie de mensen het goede en vergeten jullie jezelf, terwijl jullie het Boek voordragen? Denken jullie dan niet na?

Indien wij ons niet aan de wetten van Allah swta houden dienen we ons te schamen voor Allah swta en voor onze geliefde profeet Mohammed saws, die zo zijn best heeft gedaan de boodschap aan de gehele mensheid over te brengen. Laat Allah swta ons maken van de degenen die horen wat er is geopenbaard opdat wij de besten zullen zijn in het volgen ervan. Amien.