Nachten, dagen, maanden, Jaren, ze gaan snel voorbij. Allah swta heeft niet iedere dag hetzelfde geschapen, op sommige dagen worden goede daden meer beloond dan op anderen. Zo ook vandaag, de dag van Arafah. Op de tweede dag van de hajj vertrekken de pelgrims van Mina naar de Heuvel Arafah om daar de dag door te brengen in overpeinzing en om smeekbedes te doen. Er is geen dag waarop Allah swta meer zondes vergeeft. Deze dag drijft de sjeateen tot wanhoop, want al het werk wat ze het hele jaar gedaan hebben, kan Allah swta in één dag ongedaan maken. Het is een dag waarop ons aangeraden wordt goed ons best te doen. De profeet Mohammed saws zei: De dag van Arafah is een dag van opoffering, de drie dagen die volgen zijn een tijd van feest, Oh moslims. Dit zijn de dagen waarin we genieten van eten en drinken.   

Het belang van deze dag wordt ook nog eens onderstreept door Allah swta die in het volgende vers aan de dag van Arafah refereert:

Bij de hemel, die de sterren herbergt. En bij de beloofde Dag. Bij de getuige en waarvan getuigd wordt.

De boodschapper Mohammed saws legde uit dat de beloofde dag de dag der opstanding is en dat de dag waarover getuigd wordt de dag van Arafah is. Er is geen zonsopgang en ondergang die plaatsvind op een gezegendere dag dan op deze dag.

De profeet Mohammed saws bad veel tijdens deze dag en liet hiermee de noodzaak zien zo goed als mogelijk gebruik te maken van de tijd die je tijdens deze dag hebt. Ook deed de boodschapper saws veel smeekbedes. Of je nu pelgrim bent of niet, geen dag is beter om smeekbedes te doen dan deze dag. De boodschapper saws zei: Het vasten op de dag van Arafah compenseert zonden voor twee jaar. De boodschapper Mohammed saws zei ook: Er is geen dag waarop meer mensen van het vuur gered worden dan op de dag van arafah. Allah swta daalt af en komt dicht bij, terwijl Hij aan zijn engelen zegt: Wat willen deze mensen?.

De dag van Arafa is de ener belangrijkste dag onder de eerste tien dagen van Dhul-Hijjah, na de dag van het offerfeest. Het offerfeest valt op de tiende en arafah vindt de dag ervoor plaats. De gelovige gebruikt deze dag optimaal om zo dichter bij zijn schepper te komen. Doormiddel van aanbidding wordt de band tussen ons en de barmhartige versterkt. Of we nu jong of oud zijn, we weten niet of dit de laatste keer is dat we op deze dag vergeving kunnen vragen, de dood is altijd dichtbij. Maak dus optimaal gebruik van de geboden kans en benut je tijd goed.

Op deze dag liet Allah swta aan de boodschapper weten dat het einde van openbaringen aangebroken was, Hij zei:

Op deze dag hebben de ongelovigen alle hoop op jullie godsdienst opgegeven, vrees hen dus niet, maar vrees Mij. Vandaag heb Ik de godsdienst voor jullie voltooid en Mijn gunst voor jullie volmaakt en heb de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.

Hoewel dit vers de gemeenschap moed gaf, besloop velen ook droefheid. De taak van de geliefde boodschapper Mohammed zat er op en hij zou uit hun midden verdwijnen. Zijn voorbeeld werd echter gepreserveerd en nog steeds plukken wij daar de vruchten van. Moge Allah swta de Boodschapper Mohammed saws en de metgezellen zegenen en ons beschermen tegen het vuur!