Vandaag spreekt de imam over het belang te houden van Allah en zijn boodschapper. Toen de Profeet Mohammed saws onder de mensen verbleef, was het alsof de gelovigen een rechtstreekse verbinding met Allah swta hadden. Niet voor niks werd de Boodschapper Mohammed saws op handen gedragen. Toen iemand aan Ali rah vroeg zijn liefde voor de profeet Mohammed saws te omschrijven zei Hij rah:

Bij Allah, we hielden meer van de boodschapper saws dan ons geld, onze zonen en onze moeders en meer dan van koud water als er een groot gebrek aan water is.

De sleutel tot succes lag dan ook bij het gehoorzamen van de boodschapper Mohammed saws, maar Allah swta vraagt meer van ons, we dienen echt ons hart te openen. Allah swta zegt:

Zeg O Mohammed: “Als jullie echt van Allah houden, volg mij dan, Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is de Barmhartige, de Genadevolle. Dus gehoorzaam Allah en Zijn Boodschapper. Maar als jullie je afkeren, dan houdt Allah niet van de ongelovigen!”

We striven naar een zacht hart, waarin onze liefde voor Allah swta, de profeet Mohammed saws en zijn metgezellen sterk verankerd ligt. De profeet Mohammed saws zei: Degenen die de volgende drie kwaliteiten bezit zal de zoetheid van het geloof proeven: Allah en zijn boodschapper zijn waardevoller dan alles in de wereld. Hij houdt in de eerste plaats van de mensen voor Allah swta. Hij heeft er een hekel aan terug te keren naar ongeloof en hij haat het om in het vuur geworpen te worden.

De metgezellen waren van alle lagen van de bevolking en hadden vele nationaliteiten en afkomsten. Allah swta geeft aan dat de zegen van het geloof niet vanzelfsprekend bij een bepaald volk blijft, maar dat er voor gewerkt dient te worden. Constant dient onze liefde voor Allah swta en zijn boodschapper bevestigd en ververst te worden. Onze kinderen dienen ervan doordrongen te worden, anders is er het risico dat Allah swta de zegen van het geloof bij ons wegneemt. Hij zegt:

O, jullie die geloven! Iedereen van jullie die zijn rug tot zijn godsdienst keert: Allah zal mensen voortbrengen die Hij liefheeft en zij hebben Hem lief.  Allah swta zegt vervlogens:

Waarlijk, jullie beschermers zijn Allah en Zijn Boodschapper. En de gelovigen – degenen die het gebed volmaakt verrichten, zakaat geven, en nederig buigen. En iedereen die Allah, Zijn Boodschapper en degenen die geloven als beschermers neemt: zij maken de partij van Allah tot overwinnaars!

De gelovigen zijn altijd de bovenliggende partij, omdat we zekerheid en rust hebben. Onze gemeenschap wordt echter ook getest. Hoeveel denken er tegenwoordig niet dat ze zekerheid kunnen vinden in de mensen om hen heen of in hun welvaart. Ze worden verleid door de mooie reclames en slechte soaps en voor hen neemt het geloof slechts een marginale plek in in hun leven. Allah swta waarschuwt:

Zeg: “Als jullie vaders, jullie zonen, jullie broeders, jullie vrouwen, jullie verwanten de weelde die jullie verdiend hebben, en de handel waarin je een verlies vreest, en de huizen waarin jullie verheugd zijn, jullie dierbaarder zijn dan Allah en Zijn Boodschapper, en het hard streven en vechten voor Zijn Zaak, wacht dan tot Allah jullie Zijn besluit geeft. En Allah leidt geen mensen die verdorven zijn.

Moge Allah swta onze liefde voor hem en zijn boodschapper preserveren en ons beschermen tegen onze eigen zwakheid.

Vandaag is de laatste vrijdagpreek van onze imam. We zijn hem heel dankbaar voor zijn inzet het afgelopen half jaar. Vanaf volgende week zal de vrijdagpreek door de nieuwe imam verzorgd worden.