De imam spreekt vandaag over de rol van de gelovige vrouw. Met de komst van de Islam werden de rechten van vrouwen geoptimaliseerd. De status van de vrouw werd verhoogd en Allah swta verklaarden de mannen en vrouwen to broeders en zusters. Samen dienen zij de maatschappij te verheffen als gelijken. Slechts het vergaren van kennis van zowel de man als de vrouw kan waarborgen dat zij deze rol goed kunnen vervullen. Allah swta zegt:


En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers. Zij bevelen het goede, verbieden het slechte, onderhouden het gebed, dragen de Zakaat af en zij gehoorzamen Allah en Zijn Boodschapper. Zij zijn degenen die door Allah begenadigd zullen worden. Voorwaar, Allah is Almachtig, Alwijs.


De profeet Mohammed saws benadrukte met zijn woorden en daden dat liefde en genegenheid de basis vormt van de relatie tussen mannen en vrouwen. De profeet Mohammed saws zei:

De beste onder de gelovigen zijn goed voor hun familie, en ook ik ben ben goed voor mijn familie.


De vrouwen dienen goed verzorgd en beschermt te worden. Hun rol als moeder, vrouw en zuster geeft hen een speciale status. Allah swta heeft de vrouw mooier en kwetsbaarder gemaakt, en de man de opdracht gegeven hier rekening mee te houden. Bij de gelovige lijdt dit tot de wil om respectvol, zorgzaam en beschermend te zijn voor alle vrouwen binnen de gemeenschap.


Het huwelijk is een belangrijk onderdeel van de Islam, en de Koran is het fundament van het huwelijk. Hierin worden haar rechten gewaarborgd, zoals bijvoorbeeld de bruidschat, haar recht op erfenis of de mogenlijkheid eigen vermogen op te bouwen. Hierin staat ook dat de man primair verantwoordelijk is voor de verzorging van de vrouw. Dit betekend echter niet dat zij geen inkomsten mag hebben. Alles wat zij naast haar man bijdraagt aan de ondersteuning van de familie is vrijwillig en wordt door Allah swta beschouwd als liefdadigheid.


Aangezien de huwelijksceremonie als één van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de gelovigen is, draagt de profeet Mohammed saws op hier een viering omheen te plannen. Hij waarschuwde echter met klem niet te overdrijven en bij deze gezegende aangelegenheid binnen de grenzen van het geloof te blijven. Het huwelijk verhoogd de status van de vrouw en stelt haar in staat haar diepste wensen te vervullen. Het op de juiste manier opvoeden van de kinderen vergt onderling respect, liefde en genegenheid. De kinderen dienen hun ouders onvoorwaardelijk te respecteren, maar dit is slechts mogelijk als er sprake is van eerbied tussen de vader en moeder.

Een metgezel kwam naar de profeet Mohammed saws en vroeg met wie hij het beste om moest gaan. De boodschapper Mohammed saws zei: je moeder. De metgezel vroeg, en wie daarna? Je moeder. En wie daarna? Je moeder. En wie daarna: Je vader.


Beste broeders en zusters. Allah swta heeft de openbaringen en de profeet saws naar de gehele mensheid gezonden om ons te verheffen. Om ons te beschermen tegen onszelf en de sjaitaan. Allah swta wil het ons niet moeilijk maken, maar het ons vergemakkelijken. Hij wil dat alle kinderen weten wie hun vaders zijn en dat ze in een beschermde omgeving opgroeien. In de huidige tijd is er veel sprake van moreel verval dat geaficheerd wordt als bevrijding. Wapen jezelf tegen dit verval door je vast te houden aan de Islam, maar zet je niet af tegen je directe omgeving. Laat zien wat een rust en voldoening het geeft je aan de wetten van Allah te houden. Realiseer je dat de gehele mensheid snakt naar deze rust en voldoening aangezien we allemaal geschapen zijn door de tedere en welonderrichte, Allah swta.