Kennis van de attributen en prachtige namen Allah swta maakt ons standvastiger op de weg naar Zijn tevredenheid en uiteindelijke beloning. Allah swta schiep ons uit niets en geeft ons zegening op zegening, alles hebben we aan hem te danken! Wee degenen die Allah’s liefde en tederheid veronachtzamen en zichzelf hierdoor tekortdoen, de schepper zegt:

Zij achten Allah niet met de achting die Hem toekomt, terwijl Hij op de Dag der Opstanding de aarde volledig in Zijn greep heeft, en de hemelen in Zijn rechterhand opgerold zullen worden. Verheerlijkt is Hij, en Verheven boven alles wat zij als deelgenoten aan Hem toekennen!

Hoewel het overpeinzen van de grootsheid van onze Heer en het lezen van zijn boek de logica van het standvastig zijn een gegeven is, is het toch één van de grootste uitdagingen die mens van Allah swta krijgt. De profeet Mohammed saws vertelde dat het lezen van het volgende vers hem een stuk ouder had gemaakt, omdat hij zich grote zorgen in hoeverre de mensheid hiertoe in staat zouden zijn, Allah zegt namelijk in surah Hud:

Wees standvastig, zoals jou en wie met jou berouw toont is bevolen en overtreed mijn grenzen niet. Waarlijk, Hij is Alziende van wat jullie doen.

De boodschapper Mohammed saws heeft net als ieder van ons een bepaalde tijd hier gehad en hij wist dat hij zijn volgelingen niet tot het einde der tijden kon beschermen. Allah swta heeft echter meer hulp gezonden, Hij zegt:

Waarlijk, degenen die zeggen: “Onze Heer is Allah,” en daarin standvastig blijven, voor hen zullen de Engelen afdalen zeggende: “Vrees niet noch wees bedroefd! Maar ontvang het goede nieuws van het Paradijs wat jullie beloofd is! Wij zijn jullie vrienden in het wereldse leven en in het Hiernamaals. Daar zullen jullie alles hebben wat” jullie hart wenst, en daarin zullen jullie alles hebben waar jullie om vragen.Als een ontvangst van de Vergevingsgezinde, de Genadevolle.” En wiens woord is beter dan dat van hem die oproept tot Allah en goede daden verricht, en zegt: “Ik ben één van de moslims.

Allah swta ziet en hoort alles, hij weet wat er zich in onze borst bevindt. De aarde kent geen geheimen voor hem, aangezien Hij degene is die alles in stand houdt.  Op het moment dat we onszelf Moslim noemen, nemen we een grote verantwoordelijkheid op ons. Mensen zullen naar ons kijken en oprechtheid en gehoorzaamheid aan onze schepper verwachten. Het vertrouwen van onze medemens beschamen is het vertrouwen van onze schepper beschamen en hypocrizie doet onze reputatie verschrompelen en ons hart zwart worden. De profeet Mohammed saws raadt ons aan goede vrienden uit te zoeken, Hij saws zei: Een man heeft dezelfde religie als zijn beste vriend, dus kies je vriendenkring met zorg. Dit betekent natuurlijk ook dat we een goede vriend moeten zijn, want wie wil zijn vrienden nu het verderf in storten? Allah swta zegt:

Dit is Mijn Pad, een recht Pad. Volg het dan en volg geen andere paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Mijn Pad. Dit is wat Ik jullie heb opgedragen, opdat jullie godvrezend zullen worden.

Er is geen God dan Allah swta, de genadevolle, de voorziener. Wees standvastig en zorg dat je altijd nederig blijft, bewust van je plaats in de schepping. Zonder je Heer was je hier niet eens geweest en tot Hem zul je uiteindelijk terugkeren. Bescherm je tegen zijn straf en streef naar zijn genade. Voor Allah swta is het makkelijk al je zonden te vergeven, en ondanks zijn onmetelijke grootsheid is degene die dat liever wil dan wie dan ook. Alleen dit gegeven zou ons al diep moeten laten schamen, want Hij ziet en weet alles. Moge Allah swta ons standvastig maken en ons en onze broeders en zusters om ons heen succesvol laten zijn.