Allah swta is de meest barmhartige en de meest vergevende. Iedere dag weer heeft Allah swta het voor de mensen mogelijk gemaakt gebruik te maken van zijn gunsten en vergevingsgezindheid. Allah swta zegt:

O, jullie die geloven! Vrees Allah en geloof in Zijn Boodschapper. Hij zal jullie een dubbele portie van Zijn genade geven, en Hij zal jullie een licht geven waarmee jullie zullen voortgaan en Hij zal jullie vergeven. En Allah is Vergevingsgezind, Genadevol.

Eén van de belangrijkste manieren om hier gebruik van te maken is ons te focussen op de tweede pilaar van ons geloof, namelijk het gebed. Vijf keer per dag heeft Allah swta een vaste tijd bepaald waarop bij een bezoek aan de moskee men verwelkomt wordt door vele broeders en zusters. Ons geloof brengt ons namelijk samen, en geen betere samenkomst dan voor het gebed op de meest gezegende plek in de buurt, de moskee. Allah swta zegt:

De moskeeën van Allah zullen onderhouden worden door degenen die in Allah en de Laatste Dag geloven, en die het gebed onderhoud en zakaat geeft en die niemand vreest behalve Allah. Zij zijn het die tot de rechtgeleiden behoren.

Deze plekken worden door Allah swta zelf beschermd. Hij zegt:

En wie is er onrechtvaardiger dan degenen die verbieden dat Allah’s Naam verheerlijkt en genoemd wordt in Allah’s moskeeën en deze trachten te vernietigen? Zij behoren deze niet binnen te gaan, behalve als vrezenden. Er is schande over hen in deze wereld en zij zullen een grote bestraffing krijgen in het Hiernamaals.

Hoewel ons de afgelopen tijd beperkingen opgelegd werden wat betreft het samenkomen in de heilige huizen, Allah swta weet wat de intentie hierachter was en wil ons beproeven. Ons rest dus slechts, nu de beperkingen zijn opgeheven, onze band met de moskee weer aan te halen, want er is geen betere plek om te verblijven dan de moskee. Dit waren altijd de belangrijkste plekken waar men kennis kon opdoen en waar wetenschap bedreven werd. Hier werden door de tijd heen vele geleerden opgeleid, beginnend met de metgezellen.

Het bouwen van een moskee was dan ook het eerste wat de profeet Mohammed saws deed toen hij in Medina aankwam, en dit voorbeeld volgen brengt enorm veel zegeningen met zich mee. We faciliteren hiermee onze geloofsgenoten in het bereiken van het paradijs, want de boodschapper Mohammed saws zij: Degenen die in de morgen en avond de moskee bezoeken, Allah swta zal voor hen een plaats in het paradijs reserveren voor iedere morgen en avond. Hun gebeden zullen 27 keer meer opleveren dan als ze thuis bidden.

De boodschapper Mohammed saws waarschuwt: Bidt gezamenlijk en kijk uit dat de Satan jullie niet uit elkaar speelt, want waarlijk, de wolf richt zich op het eenzame schaap en blijft ver van de kudde.

Maak het jezelf niet te makkelijk als regelgeving eventueel weer aangescherpt wordt of de moskee zelfs weer wordt gesloten. Zoek bijvoorbeeld je directe familie op. Angst is een slechte raadgever en het is het gebed dat tot gezondheid en leven leidt. Allah swta zegt:

O, jullie die geloven! Antwoordt Allah en Zijn Boodschapper wanneer hij jullie oproept tot wat jullie leven geeft, en weet dat Allah tussen de mens en zijn hart komt. En waarlijk, tot Hem zullen jullie allen verzameld worden.