De imam spreekt vandaag over de geboorte van de profeet Mohammed saws. Vorige week werd duidelijk dat de profeet Mohammed saws, zijn metgezellen en de vroege moslims zijn verjaardag niet vierde en dat de geleerden het erover eens zijn dat er een groot risico bestaat dat een viering omtrent zijn geboorte door Allah swta als innovatie wordt gezien. De profeet Mohammed saws waarschuwde: Overdrijf niet met betrekking tot mij zoals de Christenen hebben overdreven wat betreft Jezus, de zoon van Maria vzmh. Ik ben slechts een slaaf, dus zeg, de slaaf van Allah en zijn boodschapper. Toen de engel Gabriel Ibrahim liet zien hoe de hajj diende te worden uitgevoerd stond as iblis halverwege om te proberen dit belangrijke ritueel te ondermijnen. Gabriel gaf opdracht stenen naar hem te gooien en Ibrahim as deed de volgende smeekbede die terug te vinden is in surah baqara: 

Onze Heer! Stuur onder hen een Boodschapper van hun (eigen volk), die hun Uw verzen zal reciteren en hen in het Boek en volledige kennis van de islamitische wet en jurisprudentie zal onderrichten en hen reinigt. Waarlijk! U bent de Almachtige, de Alwijze.

Het is dus zeer belangrijk dat we hem saws in alles nauwgezet volgen, omdat hij onze religie vervolmaakt heeft, maar Iblis alles zal proberen ons van het rechte pad te krijgen en de religie aan te tasten. Dit betekent niet dat we zijn geboortedag niet mogen gedenken. De profeet Mohammed saws zei: Ik ben het antwoord op de smeekbede van Ibrahim en de aankondiging van Jezus vzmh. Mijn moeder zag een licht dat tot aan de paleizen van Syrie scheen toen ik geboren werd.

Allah swta zegt over deze aankondiging van Jezus in de Quran:

En gedenk toen Jezus, de zoon van Maria zei: “O, Kinderen van Israël! Ik ben voor jullie de Boodschapper van Allah, ter bevestiging van wat er vóór mij is van de Thora en ik breng jullie het goede nieuws over een Boodschapper die na mij komt, zijn naam is Ahmed.

Zijn geboorte is dan ook één van de belangrijkste gebeurtenissen die ooit heeft plaatsgevonden op de aarde, en het is niet meer dan logisch dat we als Moslims hierbij stil staan. We weten we dat de boodschapper Mohammed saws werd geboren in het jaar van de olifant in Mekka. Ook weten we dat het op een maandag was, aangezien hij saws zei: Ik vast op maandag aangezien dit de dag is dat ik geboren ben en de dat dat ik mijn eerste openbaring kreeg.

De geboorte van de profeet Mohammed is een teken van de barmhartigheid van onze schepper, die ons het perfect voorbeeld gestuurd heeft. Geen enkel persoon is geliefder voor ons dan de boodschapper Mohammed.