De imam spreekt vandaag over de rol van de moskee. De boodschapper Mohammed saws zei: De aarde is voor mij geheiligd, en puur en een moskee voor mij, dus wanneer de gebedstijd komt, bid waar je op dat moment bent. Daarnaast ben ik, in tegenstelling tot eerdere profeten, gezonden voor de gehele mensheid. De moskee is dan ook een plek voor iedere verschillende bevolkingsgroep. Nooit kan het zo zijn dat een bepaalde bevolkingsgroep een gebouwde moskee claimt, aangezien deze plek toebehoort aan Allah swta.

 

De belangrijkste moskee voor moslims is de moskee in Mekka, die werd gebouwd door Abraham en zijn zoon Islmael aleyhuma wa salem. De boodschapper Mohammed saws was degene die het ware geloof in Mekka weer zou herstellen en de afgodsbeelden die deze moskee vervuilden vernietigde. De tweede moskee was echter minstens zo belangrijk. Dit is de moskee die de profeet saws bouwde in Medina. Hierin werd de basis gelegd voor de Islamitische staat en wat we uit de vertellingen kunnen afleiden over deze moskee, is maatgevend voor hoe wij met onze moskeeën dienen om te gaan.

 

Het is duidelijk dat de moskee meer is dan een plek waar men de vijf verplichte gebeden en het vrijdaggebed verricht. De moskee in medina was een zeer sobere constructie met zand op de grond. De profeet Mohammed saws zei: Ik ben niet opgedragen de moskee te verfraaien. Vanuit de moskee start de praktische uitvoering ons geloof voor zowel de staat als de gemeenschap. Ons wordt aangeraden overal waar we wonen moskeeen te stichten. De boodschapper Mohammed saws zei : Hij die een moskee bouwt om Allah swta te plezieren, Allah swta zal een paleis voor hem in het paradijs bouwen. Van hieruit kan de islam zich verder verspreiden. De moskee van Medina was dan ook vrij toegankelijk voor niet gelovigen.

Een ander belangrijk element was de verspreiding van kennis. De moskeen waren plaatsen waar allerlei vormen van kennis werden onderwezen. Ook vonden er vergaderingen en discussies plaats over uiteenlopende onderwerpen.

 

Liefde voor de moskee is een belangrijk onderdeel van ons geloof, zowel voor mannen als voor vrouwen. Er wordt veel nadruk op gelegd dat het verblijven en het onderweg zijn van en naar de moskee zeer goed is voor ons. Dit effect gaat verder dan slecht persoonlijke verbetering. De hele maatschappij is erbij gebaat als belangrijke zaken vanuit de moskee beïnvloed worden, of het nu over het gezin, het onderwijs of over de politiek gaat. Hier bevinden zich de engelen, hier worden personen gedwongen zich respectvol te gedragen, hier is men zich veel beter bewust van wat echt belangrijk is. In deze tijd lijkt de rol van de moskee marginaal. Overheden sluiten de moskee na gebeden omdat ze bang zijn voor kritiek en discussie. Beste broeders en zusters, de moskee is niet veranderd, het zijn wijzelf die dit ons laten welgevallen. Breng dus meer tijd door in de moskee. Doe hier kennis op en kom hier met je vragen. Zo ging het ook in de tijd van de profeet saws, en de bescheiden generatie die dit deed zouden met hulp van Allah swta de machtige tirannen om hen heen van hun voetstuk doen vallen.