De imam heeft vorige week gesproken over het verschil tussen grote en kleine zonden. Iedere dag begaan we kleine zonden, en als we ons continu blijven reinigen door de vijf dagelijkse gebeden, de vrijdag en de ramadan zorgen we ervoor dat op de dag des oordeels de weegschalen naar de goede kant doorslaan. Allah swta is namelijk de genadevolle en barmhartige, maar toch moeten we voorzichtig blijven. Er zijn namelijk verschillende manieren waarop kleine zonden kunnen veranderen in grote zonden:

Allereerst is het belangrijk nooit de hoop te verliezen op vergeving. Allah swta zegt:

Mijn bestraffing laat Ik treffen wie Ik wil en Mijn genade omvat alle dingen. Dat zal Ik bevelen voor degenen die godvrezend zijn en zakaat geven en degenen die in Onze Tekenen geloven.

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, want zodra een zonde begaan is komt de sjaitaan ons influisteren dat dit wel zo erg is, deze zonde doet gaat ons de das om doen, geef het maar op. Gelukkig steekt Allah swta ons een hart onder de riem, hij zegt:

O Mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoop niet aan de Genade van Allah, waarlijk Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de Vergevingsgezinde, de Barmhartige.

We moeten er echter ook voor waken kleine zondes te bagetalliseren. De boodschapper Mohammed saws waarschuwde de gelovigen door dit te vergelijken met een groep reizigers die een kamp opsloegen in de wildernis. Ze wilde eten prepareren en gingen het bos in om hout te zoeken. Allemaal namen ze een tak mee, en samen stookte ze een groot vuur dat de pot deed koken.

Wat ook belangrijk is bij het voorkomen van blijvende schade is ervoor te zorgen dat we altijd de intentie hebben de zonde niet meer te herhalen. Zo blijven we goed in staat het verschil te blijven zien tussen wat goed en kwaad is en voorkomen we dat zwarte vlekken ons hart langzaam maar zeker overnemen. Allah swta zegt:

Waarlijk! Degenen die godvrezend zijn, gedenken Allah zodra de kwade gedachten van Sjaitaan bij hen opkomen, waardoor zij onderscheid kunnen blijven maken.

We blijven ons deze manier realiseren dat we vergeving moeten blijven vragen, omdat we onself tekort hebben gedaan en houden arrogantie op afstand. Dat we ons schamen voor onze zwakheden is een goed teken en zorgt er voor dat we dichter bij onze schepper komen. Allah swta zegt:

En degenen die, als zij een zedeloosheid begaan hebben, of zichzelf kwaad hebben aangedaan, daarna Allah gedenken en om vergeving voor hun zonden vragen – en wie kan zonden vergeven behalve Allah? En zij volharden niet in wat zij deden, terwijl zij weten.

Als laatste is het belangrijk dat we niet te koop lopen met de zonden die we begaan hebben. Voorzichtig met de insta accounts waarop we ons materialisme of onfatsoenlijkheid publiceren. De boodschapper Mohammed saws zei: Mijn gehele gemeenschap zal vergeven worden, behalve degenen die in het openbaar zondigen. Hieronder rekent onze schepper ook dat iemand ’s nachts een zonde begaat en wanneer zijn Heer het de volgende morgen verborgen heeft gehouden en hij   de volgende dag tegen zijn vrienden zegt: Weten jullie wat ik gisteravond gedaan heb? Deze personen zullen zeker tot de verliezers horen.

Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.