De imam spreekt vandaag over de dag des oordeels. Deze dag wordt zo’n 1200 keer in de koran genoemd en neemt een essentiele plaats in in ons geloof. Ons gehele leven moet in het teken staan van onze onvermijdelijke dood en de daaropvolgende afrekening op deze dag. Het geeft ons de motivatie ons te onderwerpen aan de schepper en constant een positieve bijdrage te leveren aan de omgeving om ons heen. Onze interactie met mensen, maar ook met de dieren en de rest van de natuur moet beinvloed worden door de realizatie dat dit leven slachts kort is, een illusie, en dat het echte leven pas begint na de dood. Ons sterven is in realiteit eigenlijk wakker worden. Allah swta zegt in surah al ankabut:


Dit tegenwoordige leven is slechts tijdverdrijf en spel, maar het laatste verblijf, dat is het ware leven. Als zij het maar wisten.


Hoewel we de vrijheid hebben onze eigen impulsen en lusten te volgen, besluiten we dit korte en imperfecte leven ook als zodanig te beschouwen, en zijn we op zoek naar het eeuwige paradijs van het hiernamaals. Maar dat bereiken we niet zomaar. In ons leven doen we vele domme dingen die ons op de dag des oordeels voor de voeten geworpen worden.


De profeet Mohammed saws lachte eens en toen de sahaba vroegen waarom hij lachte, antwoorde hij: Ik was verbaasd dat een dienaar van Allah op de dag des oordeels in discussie met zijn heer gaat, zeggende: Mijn heer, u heeft toch beloofd dat u mij eerlijk zou behandelen? Allah swta zal zeggen: Is het niet genoeg dat de engelen als edele getuigen optreden? De man is echter eigenwijs en zijn mond wordt afgedekt waarna zijn ledematen vertellen wat voor slechte daden ze plachten te doen.


Kortom, geen daad zal verborgen blijven, en we zullen ons voor geen woord wat we ooit gezegd hebben en geen gedachte of intentie die we gedaan hebben kunnen verschuilen op de dag des oordeels. Gelukkig staan we tegenover de meest rechtvaardige en barmhartige. We staan hier echter wel alleen. Allah swta zegt:


Oh jullie die geloven! Geeft bijdragen van wat Wij jullie voor jullie levensonderhoud gegeven hebben, voordat er een dag komt waarop er geen handel, geen vriendschap en geen voorspraak is. Waarlijk, de ongelovigen zijn zeker onrechtplegers.


Op deze dag zullen we onszelf verwijten maken hoe slecht we met onze tijd zijn omgegaan en hoe weinig we aan goede daden gedaan hebben. Wat vinden we onszelf en onze kleertjes, auto’s en huizen belangrijk, maar op de dag des oordeels blijkt hoe erg ze ons hebben afgeleid van wezenlijke zaken, zoals het geven van sadaqa. We zijn echter nog niet te laat, niemand weet wanneer de verschrikkelijke dag komt. Allah swta zegt:


Zij vragen jou naar het uur, voor wanneer het is vastgesteld. Zeg: “De kennis ervan is slechts bij mijn Heer, alleen Hij zal het op de tijd ervan openbaar maken. Het is van groot gewicht in de hemelen en op de aarde. Het komt slechts onverwachts tot jullie.”


Er kwam een man naar de boodschapper Mahammed saws en vroeg, wat is de exacte tijd van de laatste dag? De profeet saws antwoorde, wat heb je gedaan om je er op voor te bereiden?
Als we nu uit de moskee lopen en we worden overeden is onze tijd hier voorbij en is het de volgende de dag des oordeels. Velen van ons leven echter in een droom, de dood en de dag des oordeels lijkt ver van hen verwijdert. Iedereen zijn tijd komt, dus het is zaak wakker te worden. Allah swta zegt:


Maar Allah zal niemand uitstel geven, wanneer zijn termijn is gekomen; Allah is welingelicht over wat jullie doen.


Moge Allah swta ons genoeg tijd geven om ons de futuliteit van deze wereld te laten inzien.