Allah swta zegt:

O jullie die geloven! Het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor degenen die vóór jullie waren, hopelijk zullen jullie Allah vrezen.

Allah swta droeg ook aan de eerdere naties het vasten op. Alle profeten droegen hun volk op te vasten. Of het op precies dezelfde manier gebeurde als ons is onduidelijk, maar dat het een belangrijk onderdeel van het aanbidden van de schepper is, is wel duidelijk. Allah swta houdt ervan mensen te zien vasten in oprechte overtuiging hiermee Allah swta van dienst te zijn. Het is als een kroon op onze religiositeit, de boodschapper Mohammed saws zei:

Ons geloof berust op vijf pilaren, namelijk: de getuigenis dat er niets aanbeden dient te worden behalve Allah en dat Mohammed saws zijn boodschapper is. Het verrichten van de verplichte gebeden. Het betalen van de zakat. Het op pelgrimage gaan naar Mekka en het vasten tijdens de ramadan.

Natuurlijk vergt het inspanning van de gelovige, en soms zelfs een beetje afzien, maar de beloning staat weer niet in verhouding tot de geleverde prestatie. De boodschapper Mohammed saws vertelde:

Er is een poort van het paradijs die Ar-rayyan heet, en hierdoor zullen op de dag des oordeels alleen degenen binnengaan die vastten. Er zal gezegd worden: waar zijn degenen die tijdens hun leven gevast hebben? Dezen zullen opstaan en achter hen zal deze poort gesloten worden.

Een prachtig vooruitzicht, niet voor niks voorspelt onze heer dat de gelovige op twee momenten blij zal zijn met het vasten. Ten eerste als hij zijn vasten verbreekt, maar vooral tijdens de dag des oordeels als de beloning ervoor wordt onthuld. Daarnaast helpt vasten ons met onze zelfbeheersing. De boodschapper Mohammed saws zei:

Allah zegt “alle daden van de zoon van Adam zijn voor hemzelf, behalve het vasten. Dit is speciaal voor mij en ik geef er de beloning voor.” Het vasten is als een schild dat je beschermt tegen het vuur en het begaan van zonden. Als je aan het vasten bent moet je je onthouden van seksuele handelingen met je vrouw en ruzie maken. Als iemand wel ruzie zoekt of zelfs wil vechten, zeg dan ‘ik ben aan het vasten!’. Bij degene die mijn ziel in zijn hand heeft, de onwelriekende lucht uit de mond van een vastend persoon wordt meer gewaardeerd door Allah swta dan de geur van musk. De vastende zal twee blije momenten kennen, ten eerste als hij zijn vasten breekt en ten tweede als hij zijn heer ontmoet en ziet wat het hem oplevert.

De ramadan wordt door de gelovige ten volle benut om goede daden te doen. Niet alleen omdat de beloningen door Allah swta in deze maand met 10 tot 700 worden vermenigvuldigt, maar ook omdat hij weet dat Allah swta het hem makkelijk maakt door de poorten van het paradijs open te zetten en de duivels te ketenen. Dit is de kans van het jaar alles weer helemaal goed te maken. Het geloof te hernieuwen met de intentie tot de volgende ramadan een beter persoon te zullen zijn. Die kans krijgen we, want de boodschapper Mohammed saws zei:

Wie de ramadan vast met de rotsvaste overtuiging en hoop op beloning, zijn eerdere en latere zonden zullen hem vergeven worden.

Het vasten is slechts verplicht voor degenen die moslim zijn en de volwassenheid bereikt hebben, maar als kinderen willen vasten mag dat en de ouders zullen hiervoor beloond worden. Daarnaast dient de persoon ook voor reden vatbaar te zijn. De boodschapper zei: er zijn drie personen waarvan de daden niet worden opgeschreven, de slapende, de zwakzinnige en de jongen totdat hij de puberteit bereikt. Bij korte of langdurige ziekte die het onmogelijk maakt te vasten dient de gelovige deze in te halen of voor iedere gemiste dag een arme te voeden. Voor vrouwen en mannen zijn deze regels gelijk, maar als de vrouw menstrueert is het niet mogelijk voor haar te vasten en deze dagen dient ze later in te halen. Onze heer is genadig, dus mocht je tijdens het vasten per ongeluk iets eten of drinken, voltooi dan je vasten en dank Allah dat hij je voedde en drinken gaf. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.