Alle lof en dank komen alleen Allah toe en vrede en zegeningen op de profeet Mohammed saws , zijn familie en zijn metgezellen.
De laatste 10 dagen van de ramadan zijn ingegaan. De gelovigen wordt op het hart gedrukt er nog een tandje bij te doen. Juist in deze 10 dagen is het essentieel zoveel mogelijk te bidden, smeekbedes te doen, dihkr te verrichten en koran te lezen. Het beste is deze activiteiten ’s nachts plaats te laten vinden. Aisha rah rapporteerde dat de boodschapper Mohammed saws de laatste 10 dagen van de ramadan de hele nacht opbleef om zich bezig te houden met aanbidding. Alles moet draaien om de koran en we moeten proberen zo veel mogelijk tijd te besteden aan het lezen ervan.

De focus ligt ook op deze laatste 10 dagen omdat hierin layla tulqadr plaatsvind. De nacht waarop de koran nederdaalde en de beschikking voor het komende jaar neerdaalt. De daden in deze nacht tellen voor 1000 maanden, een ongelofelijke zegening die geen moslim zou willen missen.
Een belangrijke manier om te zorgen dat we laylatulqadr niet missen en tegelijk het hart volledig reinigen, is het doen van ittikaaf. Dit betekent dat we ons constant in de moskee bevinden, er slapen eten enzovoort. Op het moment dat ons hart rein is, zal ook ons lichaam goed zijn. Ook de boodschapper Mohammed deed dit tot aan zijn dood.
Bedenk dat het aangeraden is niet alleen zelf ’s nachts aan aanbidding te doen, maar ook je familie erbij te betrekken. Dit kan echter niet als onze familie zich op straat bevindt.
Aan het begin van de ramadan waarschuwde de imam onze jeugd al, zich ’s nachts goed te gedragen. Helaas heeft ons dorp het nationale nieuws gehaald omdat jongeren voor overlast zorgde en verschillende nachten achter elkaar aan brandstichting deden. Wie hier precies voor verantwoordelijk waren is niet bekend, en wij moeten als moslims waken mensen vals te beschuldigen. Er is echter een groep jongeren met een Islamitische achtergrond, zowel uit Noordwijk als de omliggende gemeenten, die in Boerenburg voor overlast zorgt. Zij zijn bekenden van de politie en hebben zich in het verleden schuldig gemaakt aan intimidatie en vandalisme. Het is dus niet raar dat de beschuldigende vinger in hun richting gaat. Laten we bidden dat de huidige aandacht voor deze groep er toe leidt dat zij zich realiseren wat een schade hun gedrag aan henzelf en de Islamitische gemeenschap toebrengt.

Als je als groep samen rondhangt lijk je sterk, maar op de dag des oordeels sta je alleen voor Allah swta. We kunnen roepen dat iedereen tegen de moslims zijn, maar alles is in handen van Allah swta en hij is degene die alles bepaald. Laten we ons vertrouwen op Allah stellen, maar laten we deze situatie als Islamitische gemeenschap aangrijpen de banden met de rest van de Noordwijkse gemeenschap aan te halen. We moeten laten zien dat we dit serieus nemen door onze kinderen niet ’s nachts op straat rond te laten hangen. Laten we individu voor individu deze groep hulp en leiding aanbieden zodat de leefbaarheid van de wijk en de reputatie van de moslims een boost krijgt. Moge Allah swta onze jeugd weerbaar maken tegen foute groepsdruk en hun hart openstellen voor het geloof.