Allah swta schiep het universum, oneindig in onze ogen, met al zijn componenten, en gaf de opdracht aan alles wat hij schiep: Houd je aan mijn wetten. Niks van deze dingen die Allah swta geschapen heeft, de enorme hoeveelheid sterren, planeten enzovoort, zal ooit besluiten zich niet aan zijn wetten te houden. De mens is wat dat betreft een uniek onderdeel van de schepping. Geen ander wezen heeft de voordelen en capaciteiten die aan ons gegeven zijn. Allah swta heeft ons met deze gaven ook een zware verantwoordelijkheid gegeven. We dienen ons ten alle tijden bewust te zijn dat dit leven meer is dan beuzeling en spel. Dat alles wat we kunnen en de mogelijkheden die we hebben een bepaald doel hebben. Allah swta zegt:

Keer je gezicht in de richting van de zuivere godsdienst als een rechtgeschapene. Volg de natuurlijke aanleg waarmee Allah de mensheid heeft geschapen. De schepping van Allah kent geen verandering. Dat is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen realiseren het zich niet!

Hoe kunnen mensen zich hier niet bewust van zijn? Schreeuwt de schepping om hen heen niet dat er sprake is van een almachtige, een schepper die alles om hen heen controleert en hen in alles voorziet? Kinderen snappen dit in ieder geval sowieso. Het natuurlijke instinct dat er een almachtige schepper is, een tedere weldoener die de wonderlijke wereld om hen heen van kleur voorziet is voor hen een gegeven. Bij het opgroeien dient deze natuurlijke inclinatie gekoesterd te worden en het is aan de ouders en de omgeving de fitrah van het kind te beschermen en te doen bloeien. Een belangrijke taak, die vele generaties voor ons veronachtzaamd hebben, met desastreuze gevolgen. De boodschapper Mohammed saws zei: Geen enkel kind wordt geboren zonder de natuurlijke inclinatie het rechte pad te volgen. Het zijn zijn ouders die hem Joods, Christelijk of iets anders maken.

Een zware verantwoordelijkheid voor ons als ouders dus. Het koesteren en verzorgen van het natuurlijke instinct is onze primaire taak. Niet willen we dat onze kleintjes op latere leeftijd kwetsbaar worden voor de influisteringen van de sjeatien, die zullen proberen zijn hart te verzegelen. Maar voor degenen die niet bij moslimouders zijn geboren is geen excuus de waarheid niet te zoeken. Allah swta is namelijk voor onze geboorte met iedereen een verbond aangegaan en waarschuwt:

En gedenk toen jullie Heer het nageslacht van de Kinderen van Adam uit hun lendenen nam, en hen deed getuigen over zichzelf zeggende: “Ben Ik niet jullie Heer?” Zij zeiden: “Ja! Wij getuigen” zodat jullie op de Dag der Opstanding niet zullen zeggen: “Waarlijk, wij wisten dit niet.

Of dat jullie niet zullen zeggen: “Het waren slechts onze vaders vroeger die anderen als deelgenoot in de aanbidding bij Allah namen en wij waren (slechts) hun afstammelingen; zult U ons dan vernietigen vanwege de daden van mannen die de leugen praktiseerden?”

En zo leggen Wij de Verzen uit. Hopelijk zullen zij terugkeren.

En lees hen (O Mohammed) de geschiedenis voor van degene aan wie Wij Onze Verzen gaven. Maar hij verwierp ze uit ongeloof. Dus volgde Sjaitaan hem (op “de voet) en werd hij een van de dwalenden.

We willen het beste voor onze kinderen, onze gemeenschap, voor iedereen om ons heen. Heb het vertrouwen dat de boodschap van Allah swta bij iedereen resoneert. Wij zijn niet ‘één van de vele geloven’. De boodschapper Mohammed saws kwam met de waarheid, zoals ook de andere boodschappers voor hem. Iedereen weet dit diep van binnen en het is onze taak hen wakker te schudden. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.