De imam spreekt vandaag over wat de gevolgen zijn als we ons geloof niet de plek geven die het hoort te hebben. Allah swta heeft ons zijn boek gegeven. Hierin waarschuwt hij ons niet ons eigen pad, maar het rechte pad te bewandelen. Hoe we dat het beste kunnen doen heeft onze geliefde profeet Mohammed, saws, voorgedaan. De profeet Mohammed saws heeft als het ware de Koran geleefd en heeft op deze manier licht in de wereld gebracht. Het is dus essentieel dat we onze eigen inzichten en inclinaties altijd kritisch beoordelen en ondergeschikt maken aan dat wat de Koran zegt en wat de profeet saws heeft voorgedaan. Allah swta waarschuwt wat dit betreft ook Koning David, hij zegt:

Oordeel dus naar waarheid tussen de mensen en volg [je eigen] neiging niet, want die zal je van Gods weg doen afdwalen; voor hen die van Gods weg afdwalen is er een strenge bestraffing omdat zij de dag van de afrekening hebben vergeten.

Moslim ben je niet alleen op vrijdagmiddag en in de ramadan, je bent het 24 uur per dag, 7 dagen per week. Allah swta maakt het de gelovige gemakkelijk. Niet alleen omdat hij problemen bij hem weghoudt, maar vooral ook omdat hij het de gelovige makkelijk maakt problemen te dragen. Toch zochten de metgezellen meteen de schuld bij zichzelf als zij met een beproeving geconfronteerd werden. Al het goede is namelijk wegens Allah, en het slechte wegens jezelf. Zij bedachten wie ze misschien benadeeld hadden of waar ze tekort geschoten hadden. Ook intensiveerden ze hun aanbidding. Ze smeekten: Heer als u ons niet vergeeft is alles verloren!

Abd-Allah ibn ‘Abbaas zei: Goede daden brengen licht in het gezicht, licht in het hart en zorgen voor genoeg voorzieningen, fysieke kracht en liefde voor jou in de harten van de mensen om je heen. Slechte daden maken het gezicht donker, maken het hart donker en maken je fysiek zwak. Ze zorgen ervoor dat je voorzieningen afnemen en dat er haat voor jou in de mensen hun hart ontstaat.

Hoe meer zonden we opstapelen, hoe meer gebeden we missen, hoe verder de liefde voor onze schepper wegzakt. Zonden begaan levert geen beklemming van het hart meer op, want die is ondertussen zo zwart geworden dat de sjaitaan alles met ons kan doen wat hij wil. We hebben constant het gevoel dat ons onrecht wordt aangedaan, hebben nooit genoeg ook al eten we het beste voedsel. Onze ummah is in de problemen, en in plaats van te wijzen naar degene die ons onrecht aandoen wordt het misschien tijd naar onszelf te kijken. Op internet zien we filmpjes waarin Moslims slachtoffer zijn, maar hoe gaan wij zelf met onze medemens om? We zitten hier tussen niet Moslims. Behandelen we hen zoals we zelf behandeld wensen te worden? Of beschouwen we ze als tweederangs burgers omdat ze niet zo edel als ons zijn omdat ze geen moslim zijn? Als dat het geval is, is er arrogantie in de harten van de moslims geslopen. Iblies werd er voor uit het paradijs gegooid en wij worden bestraft met honger, oorlog, ellende en onderworpenheid aan niet moslims.

De profeet Mohammed saws zei dat de belangrijkste taak die Iblies zijn sjaitaans geeft het creëren van verdeeldheid is. Als Allah swta iblies zegt in Surah al-Hijr:

Over Mijn dienaren heb jij geen gezag behalve over diegene die afdwalen van het rechte pad.”,

wat zegt dit over de staat van onze Ummah als de bescherming van Allah zo ver lijkt te zijn. Beste broeders en zusters, in wat voor staat is onze gemeenschap als de hoeders van onze heilige steden een genocide uitvoeren in Jemen? Als we ons tegen elkaar uit laten spelen, Sjiiten tegen Soennieten terwijl we allebei zeggen la illah illalah wa ashadu anna mohammedan rasullalah? In Myanmar is een Islamitische minderheid het slachtoffer van de wil van de bevolking een puur Boedhistische samenleving te zijn. Op hoeveel plekken hebben Moslims minderheden het leven zuur gemaakt. Mohammed saws waarschuwde voor arrogantie. Morele superioriteit ligt in bescheidenheid en goed gedrag jegens al je medemensen. Moge Allah swta ons leiden op het rechte pad. Moge Allah swta onze gemeenschap en anderen beschermen in Myanmar, Iraq, Jemen en Syrie. Moge Allah swta ons de kracht geven dawa te doen door goed te zijn voor al onze medemensen. Moge Allah swta onze imaan beschermen en vergroten. Moge Allah swta ons en iedereen om ons heen het paradijs schenken.