Geen persoon die ooit op deze aarde geleefd heeft, heeft meer los gemaakt dan onze geliefde boodschapper Mohammed saws. Moderne geschiedkundigen verbazen zich tot op de dag van vandaag hoe één persoon zoveel invloed op de wereldgeschiedenis kan hebben gehad. Voor ons is dat echter niet verbazend. We houden immers meer van de profeet Mohammed saws dan van onszelf, ondanks dat we hem nog nooit gezien hebben. Bij het lezen van de verhalen over de tijd waarin hij saws leefde verlangt heel ons wezen ernaar ook onderdeel te zijn geweest van de metgezellen rondom de boodschapper Mohammed saws. Natuurlijk waren deze personen uitgekozen door Allah swta en kunnen we niet aan ze tippen, maar ze hebben voor ons overleveringen gepreserveerd die ons helpen dezelfde liefde voor de boodschapper te ontwikkelen als zij hadden.

Één van deze metgezellen was bijvoorbeeld Kubayb ibn Adiy ra, die na de slag bij Uhud op verkenning werd gestuurd richting Mekka. Hij werd echter gevangen genomen, en aangezien hij bij de slag bij Badr verschillende slachtoffers onder de Mekkanen had gemaakt, waren de mensen in Mekka hem niet goed gezind. Er werd besloten hem te executeren en toen de mensen om hem heen hem begonnen te verwonden werd er gevraagd: Zou je niet liever willen dat Mohammed saws in jou plaats was, en dat je veilig bij je familie was. Kubayb antwoordde echter: Nooit, ik wil de boodschapper Mohammed saws nog niet door een doorn geprikt zien worden!

Of het bekende verhaal van Sawad ibn Ghaziyah ra. Hij stond opgesteld voor de veldslag bij Badr, maar stond een stukje t ever naar voren. Toen de boodschapper Mohammed saws langs kwam prikte hij Sawad in zijn buik en gebood hem een stukje naar achter te gaan. Sawad reageerde overdreven alsof hij enorme pijn had en vroeg om vergelding. De boodschapper Mohammed saws excuseerde zich en deed zijn shirt omhoog om Sawad de kans te geven zijn recht te halen. In plaats van vergelding kuste hij echter de buik van de profeet Mohammed saws, omhelsde hem en zei: O boodschapper van Allah, U weet wat er voor ons ligt en dit zou wel eens de laatste keer kunnen zijn dat ik u in levende lijve zie. Niks liever wilde ik dan dat mijn huid uw huid zou raken. De boodschapper Mohammed saws zegende hem Hierna en deed du’a voor Sawad.

Als laatste het verhaal van Rabiah ibn kab, één van de eerste metgezellen in Medina die zich bekeerden. Sinds dat moment probeerde hij geen moment van de zijde van de boodschapper saws te wijken en hem saws in alles bij te staan. De boodschapper Mohammed saws had de gewoonte om mensen die hem een dienst bewezen met iets beters terug te betalen, en hij saws vroeg Rabiah of hij iets wilde, wat dan ook. Na wat tijd genomen te hebben om na te denken, verwierp hij als arme persoon alsnog al de wereldse zaken die bij hem opkwamen en antwoorde toen de boodschapper Mohammed saws het hem nogmaals vroeg: Het liefste van alles zou ik willen dat u onze Heer vraagt mij uw metgezel te maken in het hiernamaals.

Alles had Rabiah kunnen vragen, maar hij realiseerde zich dat de wereldse zaken van voorbijgaande aard waren en dat hij niks liever wilde dan in het hiernamaals voor altijd in de buurt van de boodschapper Mohammed saws te mogen verblijven.

 

Beste broeders en zusters, de metgezellen en metgezellinnen van de boodschapper Mohammed saws ontwikkelden een grote liefde voor de profeet, en het is belangrijk dat wij dat ook doen. Verdiep je in het leven van de boodschapper Mohammed saws en grijp je vast aan het boek wat via hem geopenbaard werd. Niemand leefde de Koran beter dan onze boodschapper Mohammed saws en geen beter voorbeeld kunnen we hebben om het paradijs te bereiken. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.