Vorige week sprak de imam over hoe we onze ziel konden verbeteren. Vandaag bespreekt de imam de drie verschillende staten waarin de ziel zich kan bevinden. Ieder van ons wordt grotendeels geleid door de commanderende ziel. Zelfs de profeten waren zich bewust van de kracht van deze staat van de ziel. Yusuf as weerstaat de verleiding van de vrouw van de Aziz maar ternauwernood en zegt:

En ik verklaar mijzelf niet vrij. Waarlijk, de (mens) zelf is geneigd naar het slechte, behalve als mijn Heer hem Zijn genade schenkt. Waarlijk, mijn Heer is” Genadevol, Barmhartig.” 12:53

Deze kant van de ziel heeft in de huidige tijd veel aandacht en wordt zelfs verheerlijkt. Opmerkingen als ‘lekker je eigen ding doen’, YOLO of je leeft maar één keer en bucketlists zijn hier een uitvloeisel van. Uiteindelijk is het volgen van de commanderende ziel een heilloze weg. Het zal naar de ondergang leiden, omdat het sowieso de slechte dingen zal gaan ophemelen, alcohol, drugs, seks, geld, enz. Allemaal dingen die slechts tijdelijke bevrediging zullen geven, maar uiteindelijk tot niks leiden.

De volgende staat is de verwijtende ziel. In deze staat zal de gelovige zichzelf constant verwijten maken. Waarom deed je dit nou, waarom beging ik deze zonde. Waarom zei ik dit domme ding nu. Waarom gaf ik niet het goede voorbeeld. Waarom heb ik niet meer aan liefdadigheid gedaan. Schaamte en spijt overvalt degenen en dit zal hopelijk ertoe leiden dat de persoon zich beter gaat gedragen, meer om vergeving gaat vragen en beter zijn best doet om op het rechte pad te blijven. Zo verbeteren we onze ziel en komen hopelijk in de laatste staat. Allah swta zegt:

En bij de ziel en Wie haar vervolmaakt heeft. Toen toonde Hij haar het goede en het kwade. Voorzeker, degene die de ziel reinigt, zal welslagen. En voorzeker, degene die haar bederft, zal verliezen.
De meest begerenswaardige staat is de gerustgestelde ziel. Geheel tevreden met alles wat je overkomt, omdat je weet dat het allemaal voorbestemd is, is de gelovige als een reiziger in de volle overtuiging dat hij op weg is naar de dag des oordeels en hopelijk het paradijs. Het idee van zondes begaan komt niet eens bij deze mensen op en het begaan ervan zou hen geen bevrediging geven. Het enige wat ze blijdschap brengt is te doen wat Allah swta van ze vraagt. Allah swta refereert aan hen in Surah al-fadjr en zegt: 

Er zal tegen de succesvolle gezegd worden: “O tot rust gekomen ziel! Keer terug tot jouw Heer, tevreden en welbehaagd. Voeg je bij Mijn rechtgeaarde dienaren.

En treed samen Mijn Paradijs binnen! (89:27-30)

De profeet Mohammed saws leerde ons dat gelijkgestemde zielen elkaar aantrekken. Dit betekent dat als jij je vooral op je gemak voelt bij mensen die zich slechts laten leiden door de commanderende ziel er werk aan de winkel is. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.