We leven ons leven, gaan van voetbal wedstrijd naar voetbalwedstrijd en van netflix serie naar netflix serie. Het ontbreekt ons vaak aan realiteitszin, aangezien we ons makkelijk af laten leiden door deze wereld. De boodschapper Mohammed saws zei: Het paradijs en de hel zijn mij getoond en ik heb nog nooit zoiets moois en zoiets verschrikkelijks gezien. Als jullie zouden weten wat ik weet zouden jullie minder lachen en meer huilen. De boodschappers van Allah werden gezegend met meer kennis, maar dat deed hen meteen inzien hoe zwaar en belangrijk hun taak eigenlijk was. Degenen van begrip nemen hun waarschuwingen serieus en hun harten sidderen. Allah swta zegt:

 Zeg O Mohammed: “Geloof erin of geloof er niet in. Waarlijk! Degenen die voor jullie kennis hebben gekregen, wierpen zich met hun aangezicht nederig op de aarde als het voor hen gereciteerd werd.” En zij zeggen: “Verheerlijkt is onze Heer! Waarlijk de belofte van onze Heer moet vervuld worden.” En zij werpen zich wenend op hun gezicht en dat draagt bij aan hun nederigheid.

Beste broeders en zusters, huilen om de juiste reden is een vorm van aanbidding. De angst voor onze schepper en het hierom laten vloeien van tranen is de sleutel tot zijn barmhartigheid. Huilen wij echter om de juiste redenen? Huilen we om onze pijn en tegenslagen? Huilen we om onze vaders en moeders? Voor onze broer of zus? Huilen we om onze vrienden, minnaars of familieleden? Om materieel verlies of, moge God ons behoeden, om wat er zich voor ons afspeelt op onze computer en televisieschermen. Huilen we omdat er een wedstrijd verloren is, och wat een verlies voor ons zou dat zijn. Compassie is goed, een zacht hart is goed. Tranen zijn belangrijk, maar de tranen die ons beschermen tegen het vuur moeten voor de goede redenen vloeien. De boodschapper Mohammed saws huilde toen zijn jonge dochtertje stierf. Umm Ayman huilde ook en de boodschapper Mohammed saws vroeg: waarom huil je? Ze antwoorde: waarom zou ik niet huilen als de boodschapper saws ook huilt. De boodschapper saws antwoorde: Ik huil niet voor mezelf, ik huil uit mededogen. Wat er ook gebeurt, de gelovige heeft vrede met zijn situatie en zal ten alle tijden zijn heer prijzen.

Na de dood van de profeet Mohammed saws troffen Abu bakr en Omar rah Umm Ayman huilend aan en vroegen haar wat haar aan het huilen maakte. Ze rah antwoordde: Het is niet mijn verlies waar ik om huil, en ik weet dat Allah swta het beste voor heeft gehad met de boodschapper saws. Ik huil om om het feit dat de hemelse openbaringen nu gestopt zijn en dat onze gemeenschap het nu zelf zal moeten doen. Dit besef trof Omar en Abu Bakr als een mokerslag en ze huilden samen met haar.

Aan ons de taak Allah swta niet teleur te stellen. De boodschapper Mohammed saws zei: Twee ogen zullen gered worden van het hellevuur: een oog dat huilt uit angst voor zijn heer en een oog dat constant op wacht staat om de gemeenschap te beschermen tegen ongeloof

Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.