De imam spreekt vandaag over één van de belangrijkste karakteristieken die een moslim moet bezitten, namelijk geduld. De profeet Mohammed saws zei: Wie probeert geduldig te zijn, Allah zal hem geduldig maken. Er is geen gift groter en beter dan geduld.

Het is een zeer grote deugd die doorzettingsvermogen, inzet, terughoudendheid en kracht vergt. We moeten ten eerste geduldig zijn in het op de juiste manier aanbidden van Allah en zijn wetten na leven. Als tweede vergt het geduld zonden en ongehoorzaamheid te voorkomen. Als laatste moeten we geduld hebben met alle moeilijkheden die Allah swta op ons pad brengt. Een gelovige is altijd gelukkig en zal zich nooit uit het veld laten slaan, want als het goed gaat is hij zijn Heer dankbaar, en als hij beproeft word weet hij dat Allah goed voor hem is omdat zijn zonden vergeven zullen worden als hij het geduldig ondergaat. Allah swta zegt in surah baqarat:

O jullie die geloven, zoek hulp door geduld en gebed. Zeker, Allah is met de geduldigen.

Het hebben van geduld loopt als een rode draad door de Koran. De boodschappers werden allemaal op de proef gesteld en moesten veel geduld opbrengen. Denk aan Job van wie alles werd afgenomen, maar toen hij nog slechts zijn tong kon bewegen hier dankbaar voor was want hij kon zijn heer nog prijzen. De boodschappers zeggen in Surah Ibrahim:

Wij zullen zeker geduldig zijn met alle problemen die u voor ons veroorzaakt, en wij stellen ons complete vertrouwen op Allah.

Ook onze laatste profeer, de edele boodschapper Mohammed saws werd tijdens zijn leven beproeft. Hij en zijn metgezellen werden verguisd en vervolgd in hun eigen stad. Hun bezittingen werden afgenomen en ze werden buitengesloten. Toch bleven ze Allah swta en de boodschapper trouw en leidde slechts tot een hogere imaan. Ali raah zei: imaan voor een persoon is als het hoofd van een lichaam. Zei zijn degenen die we als voorbeeld moeten nemen. Zei vormden een gemeenschap zo sterk verbonden, bijvoorbeeld omdat ze het volgende vers uit de Koran serieus namen:

Niet staan gelijk de goede en de slechte daad. Stoot terug met dat wat schoner is en jij zult zien dat hij tussen wie en jij onmin is wordt als een goede vriend. En niet zullen degene dit bereiken dan degenen die geduld hebben en die ontzaggelijk geluk hebben. Dus waneer een influistering van de satan je overkomt, zoek dan je toevlucht bij je heer, hij is de horende, de wetende.

Hoe vaak reciteren we dit vers als we dreigen elkaar in de haren te vliegen. De sjaitaan gniffelt, maar zijn gezicht betrekt als wij het ons herinneren en zijn plan in duigen valt. De dood is dicht bij, we hebben allemaal nog een paar jaar te gaan als je het goed bekijkt. Wees geduldig, verzamel goede daden en werk om verbondenheid tussen de mensen te bewerkstelligen. Dan treden we in de voetsporen van onze geliefde profeet Mohammed, saws.