Niks maakt onze gemeenschap zo sterk als de onderlinge band die de liefde voor Allah swta zou moeten creƫren. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe zorgen we voor onderling begrip. Hoe moeten we elkaar excuseren? Hoe gaan we met elkaar in discussie zonder dat er het uitmond in ruzie of dat er wrok achterblijft. Broederschap wordt niet slechts met de mond beleden, het wordt door ons in praktijk gebracht. Allah swta draagt het ons namelijk op, en zoals gewoonlijk zijn de voordelen van de dingen die Allah swta opdraagt enorm. De bewijzen daarvoor zijn ook te vinden in de geschiedenis. Na de emigratie naar Medina was de boodschapper Mohammed saws in staat een band tussen de migranten en de lokale bevolking van Medina te smeden die aan de basis van een wereldrijk zou liggen. In de 40 jaar dat Medina de hoofdstad van de moslims was, voordat de macht naar Damascus verplaatste, werden grote delen van het Perzische en Romeinse rijk vanuit de stad van de ansaar en de muhajireen bestuurd. Bij de aankomst van de berooide migranten bij hun door armoede geteisterde broeders in Yatrib zou niemand dat voor mogelijk gehouden hebben. Er lag echter een goed doordachte en perfect uitgevoerde strategie aan ten grondslag. Een beleid waarmee de boodschapper Mohammed de harten van de verschillende groepen bij elkaar bracht en een onderlinge liefde deed ontstaan, waarbij de liefde voor Allah swta leidend was en hierdoor de hulp van de barmhartige beschikbaar werd. De genadevolle zegt:

En Hij heeft hun harten verenigd. En als jij alles wat op aarde is zou uitgeven, dan had jij hun harten niet kunnen verenigen, maar Allah heeft hen verenigd. Zeker, Hij is de Almachtige, Alwijze.

De boodschapper Mohammed saws linkte iedere migrant met een helper die hem onderdak bood, waarmee hij zijn bezittingen deelde en die hij troost bood aangezien er vaak ook sprake was van heimwee. De boodschapper Mohammed saws lette erop dat hun karakteristieken goed bij elkaar paste en de migranten deden hun best geen blok aan het been van de helpers te zijn, maar juist toegevoegde waarde te hebben. Je kan je voorstellen wat een enorme impact dit op de levens van de gelovigen had en dat het logisch is dat er frictie zou ontstaan. Dit was echter een gemeenschap die uniek was in de wereld en die als voorbeeld moest dienen voor alle generaties die na hen kwamen. Niemand minder dan de meest geliefde persoon die ooit geleefd heeft, de boodschapper Mohammed saws, was in hun midden om het allemaal in goede banen te leiden en de gemeenschap met raad en daad bij te staan. De boodschapper Mohammed saws zei: Broeders en zusters, wees blij! De Almachtige zegt namelijk: Ik heb degenen lief die elkaar lief hebben voor mij, die elkaar ontmoeten voor Mij, en die aan liefdadigheid doen om mij gunstig te stemmen!

Geen sterkere band dan de band van het geloof in de alziende, de alhorende. Maar zwakte ligt op de loer als we deze banden veronachtzamen. Ons geloof ligt aan de basis van onze kracht, maar het verlies van ons geloof ligt ten grondslag aan onze zwakte. Degenen die hun uiterlijk vertoning, hun leven en hun geld belangrijker vinden dan de liefde voor Allah swta en zijn boodschapper, vormen de zwakke schakel in de ketting. Op hun beurt wekken ze weer irritatie op onder de andere gelovigen die daardoor zichzelf tekort doen door hen te veroordelen en verder van het geloof te drijven. Een vicieuze cirkel, die nu ver gevorderd is. De ramadan is echter weer dicht bij. Bidt dat je deze maand mag bereiken. Een maand waarin je weer dichter bij Allah swta kan komen. Waarbij er ruimte is voor vergiffenis en de mogelijkheid de onderlinge banden te versterken. Van de schandvlek die we waren voor onze gemeenschap kunnen we altijd weer een lichtend middelpunt worden. Dus wees blij en Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.