De imam spreekt vandaag over iets wat iedere moslim als een primaire verantwoordelijkheid dient te zien, namelijk het goede te stimuleren en het slechte te verbieden. Deze eigenschap maakt onze Ummah de beste Ummah in de ogen van Allah swta. Hij begunstigde ons met het geloof, waardoor broederschap en liefde onder uiteenlopende klassen en volken mogelijk werd. Hij zegt in surah Ali Imran:

En houd jullie allen stevig vast aan het koord van Allah en wees niet verdeeld. En gedenk de Gunst van Allah aan jullie, toen jullie vijanden waren en Allah jullie harten nader tot elkaar bracht en jullie door Zijn Gunst broeders werden. En jullie bevonden je op de rand van de afgrond van het Vuur en Hij redde jullie daarvan. Zo maakt Allah Zijn Tekenen duidelijk voor jullie, opdat jullie geleid zullen worden. Dus laat een gemeenschap uit jullie voortkomen die naar het behoorlijke uitnodigt, het goede beveelt en het slechte verbiedt. En zij zijn degenen die succesvol zijn.

Om dit te kunnen doen zullen we allereerst kennis moeten hebben wat Allah swta toestaat en wat Hij verbiedt. We moeten de mensen op de juiste manier aanspreken, genadevol en vergevend, maar toch op een heldere manier. Daarbij moeten we rekening houden met de verschillende persoonlijkheden. Degene die dit op de meest voortreffelijke wijze kon was de boodschapper Mohammed saws. Ondanks dat hij de vrijheid van zijn metgezellen leek te beperken door hen de regels van Allah swta op te leggen zeiden ze:

Jij bent het beste voor ons en voor de mensen. Je ketent ons met boeien en kettingen en sleept ons het paradijs binnen…

Nu is het zaak voor ons de ketenen en boeien op zijn plaats te houden zodat ook wij het paradijs kunnen bereiken, want deze ketenen maken het leven niet moeilijker, integendeel, zij verlichten het leven en werken bevrijdend. Hierin dienen we elkaar te helpen. In surah At-Taubah zegt Allah swta:

En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers. Zij bevelen het goede, verbieden het slechte, onderhouden het gebed, dragen de Zakaat af en zij gehoorzamen Allah en Zijn Boodschapper. Zij zijn degenen die door Allah begenadigd zullen worden. Voorwaar, Allah is Almachtig, Alwijs.

Dit begint bij de thuis situatie, waar de man en vrouw elkaar moeten bijstaan het goede doen, zodat ook hun kinderen een goede start krijgen. Ook de imam heeft een belangrijke rol. Hij heeft de plek van de profeet saws overgenomen en is degene die door zijn kennis en goede gedrag een steunpilaar voor de gemeenschap vormt. Voor ons die leven in een niet Islamitische samenleving is de uitdaging nog groter. Wij dienen elkaar extra te steunen, ons nog beter te gedragen en nog meer tijd aan onze kinderen te besteden. De profeet zei:

Wie van jullie iets slechts ziet, laat hem dat met zijn hand veranderen, maar als dat niet lukt, laat hem het veroordelen met zijn tong en als dat niet lukt, laat hem het in zijn hart veroordelen, maar dat is het zwakste geloof.

Een balans vinden tussen geduld en actie wat betreft de slechte dingen die we om ons heen zien, dat is wat we moeten doen, maar Allah swta prefereert actie. Hij waarschuwt ons dat ook eerdere volken te laks werden:

Vervloekt zijn degenen die niet geloofden onder de kinderen van Israël door de tong van Daawoed en cIesa, de zoon van Maryam. Dat was omdat zij ongehoorzaam waren en de regels overtraden. Zij verboden elkaar het slechte dat zij verrichtten niet. Slecht is datgene wat zij deden.

Kijk in je hart of je wel scherp genoeg bent, of dat ook jij door Dawud en Isa berispt zou worden…