In de Naam van Allah, de Meest  Barmhartige, de Meest  Genadevolle

Beste broeders en zusters,
De lezing van vandaag gaat over het vasten.
Allah Sobhanaho wa taala heeft gezegd in Soura Al Baqara (De Koe) vers 183.

O, jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.

Beste broeders en zusters
Allah Soebhanaho wa taala heeft het vasten samengevat in 1 prachtig woord: namelijk  Taqwa (Godvrezendheid). Het vasten is de 4e pilaar van het geloof.
Wanneer een gelovige uitvoert wat Allah van hem vraagt tijdens de maand ramadan, dan zal de dienaar de liefde van Allah verkrijgen. Dit omdat het vasten het hart van een moslim behoed voor het slechte. Zo zal je de gunst van Allah swta verwerven, oftewel zijn ridah.
Je bereid je zelf voor met goede daden. Dit zal ervoor zorgen dat je een barmhartige persoon zal zijn voor alle schepselen om je heen.
Als een vastende zich vermoeid voelt of honger of dorst heeft, gedenkt op dat moment dan dat Allah swta de Voorziener van alles is. Dan zal Allah swta ons kracht en barmhartigheid schenken. Zeg op zo’n moment wat ook Profeet Moesah as zei in Soura Ashu’-araa (De Dichters) versen 78 t/m 82

Degene Die mij  geschapen heeft, Hij leidt mij.
En hij is Degene Die mij voedt en Die mij te drinken geeft.
En wanneer ik ziek ben, is Hij het Die mij geneest.
Degene Die mij doet sterven en mij vervolgens doet leven.
En Degene van Wie ik hevig verlang dat Hij mijn zonden zal vergeven op de Dag des Oordeels.

Beste broeders en zusters
Wat wij hebben geleerd van deze heilige verzen uit de koran vat onze geliefde profeet saws als volgt samen, hij zei:
De barmhartigheid van Allah is met ons tijdens het vasten, en als je vast zullen je karakter en eigenschappen verbeteren.
De vastende krijgt hierdoor een hogere status in van Allah. Het vasten zorgt ervoor dat je taqwa groeit. Taqwa is de Almachtige vrezen, doen wat er in de Qoeraan staat, tevreden zijn met weinig en voorbereid zijn op de Dag des oordeels. Deze zaken zijn ten eerste goed voor jezelf, ten tweede voor je gezin en ten derde voor de samenleving.

Beste Broeders en zusters,

We zijn nu in het 2e deel van de ramadan beland en dit zijn de dagen van vergeving. Vraag Allah swta dus zoveel mogelijk om vergeving doormiddel van dhikr en tasbeeh. Herhaal bijvoorbeeld de volgende du’a: Ik vraag vergeving aan Allah, mijn heer, voor iedere zonde die ik heb begaan.