De grootste kracht van onze gemeenschap is de onderlinge verbondenheid. De metgezellen waren als één lichaam en zij rapporteerden vele overleveringen zijn waarin Allah swta en zijn boodschapper Mohammed saws ons op het hart drukken elkaar te steunen en niet uit elkaar te laten spelen. Dit betekent dat de gelovigen elkaar niet schaden en altijd vergevingsgezind zijn, omdat ze weten dat de meest rechtvaardige ze nooit tekort zal doen. De boodschapper Mohammed saws zei: Degenen die anderen benadelen, Allah swta zal hen benadelen en degenen die het de ander moeilijk maakt, Allah swta zal het hem moeilijk maken. Geen van ons wil dat het zijn broeder moeilijk gemaakt wordt, en we proberen dan ook altijd verzoening te bewerkstelligen, zodat de onderlinge relaties goed blijven. De boodschapper Mohammed saws zei: Wees niet jaloers op elkaar, wees niet haatdragend, draai je niet van elkaar af, waarlijk wij moslims zijn broeders, we laten elkaar in onze waarde en kijken niet neer op anderen. Nooit zullen we onterecht bloed vergieten, geld afnemen of disrespectvol zijn.

De realisatie dat Allah swta aan onze zijde maakt het makkelijk voor ons. Niemand kan ons schade toebrengen, mits we het voorgeschreven edele gedrag vertonen. Allah swta zegt:

Waarlijk, degenen die Allah en Zijn Boodschapper beledigen: Allah zal hen in deze wereld en in het Hiernamaals vervloeken en Hij zal voor hen een vernederende bestraffing voorbereiden. En degenen die gelovige mannen en vrouwen onverdiend ergeren, zonder dat zij iets slechts hebben verricht: zij dragen voorzeker de schuld van laster en een duidelijke zonde.

Maar wee degenen die de gelovigen krenken, als zij niet tot inkeer komen zal de allerhoogste hen ter verantwoording roepen en hen op passende wijzen bestraffen. De gelovige loopt dan ook op zijn tenen, probeert ten alle tijden te voorkomen dat hij zijn medemens tekort doet. De boodschapper saws zei: Jullie kunnen beter niet op doorgaande wegen gaan zitten. De metgezellen antwoorden, maar dit zijn de enige plekken waar we bijeen kunnen komen om te praten. De boodschapper antwoorde, zorg in dat geval er in ieder geval voor dat je niet in de weg zit, niet ongegeneerd naar harame zaken kijkt, altijd de voorbijgangers teruggroet, het goede stimuleert en het slechte verbied.

De boodschapper Mohammed saws was constant bezig de mensen bewust te maken en rekening met elkaar te laten houden. Hij stimuleerde rechtvaardigheid, zachtaardigheid en zorgzaamheid. Tijdens een vrijdagpreek probeerde een man naar voren te komen door over de mensen heen te klimmen. De boodschapper Mohammed saws sommeerde hem onmiddellijk te gaan zitten omdat hij zijn medemens irriteerde. Nee wij maken het onze medemens juist makkelijk. De boodschapper Mohammed saws zei: Mij zijn de goede en slechte daden van mijn gemeenschap getoond. Eén van de goede daden was het van de weg verwijderen van obstakels.

Wat een zegen dat we ongebreidelde goedheid kunnen tonen, het voorbeeld van de boodschapper saws volgend en genietend van de bescherming van de Almachtige. Wij zijn op aarde om de mensen samen te brengen, tot grote frustratie van de satan, Allah swta zegt:

Oh mijn dienaren, spreek iedereen om je heen enkel met goede woorden aan. Want voorzeker, Satan probeert slechts jullie onderlinge relaties te verzieken. Zeker, Satan is voor de mens een duidelijke vijand.

Op de dag des oordeels zal er afgerekend worden en de gelovige gunt de gehele mensheid een goede uitkomst. Het onrecht wat gedaan is zal vergolden worden en niemand zal tekort gedaan worden. Wees echter gewaarschuwd, want als de gelovigen stoppen actief onrecht te bestrijden lopen zij een risico. Abu Bakr saws zei: Jullie kennen het vers O jullie die geloven! Als jullie de juiste leiding volgen, kunnen jullie niet gekwetst worden door degenen die dwalen.