Allah swta zegt in surah Baqarah:

O jullie die geloven! Het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor degenen die vóór jullie waren, hopelijk zullen jullie Allah vrezen.

Er is bijna geen andere daad die Allah swta zo waardeert als het vasten in de maand ramadan. Hiermee kan Allah swta inschatten hoe oprecht we zijn en wordt ons karakter geperfectioneerd. De boodschapper Mohammed saws leerde ons dat de islam op vijf pijlers rust: de getuigenis, het gebed, het vasten, de verplichte liefdadigheid en de pelgrimage. Het vasten is dus een essentieel onderdeel van het geloof en Allah swta heeft zelfs een deur van het paradijs aangewezen alleen voor de vastende, De boodschapper Mohammed saws zei: Er is een speciale paradijs deur die Ar-Rayyan genoemd wordt. Op de dag des oordeels zullen alleen degenen die vasten hierdoor binnentreden.

De speciale status van het vasten wordt nog eens benadrukt door de profeet Mohammed saws, hij zei: Allah swta vermeerderd standaard de beloning voor de goede daden, 10 keer, 70 tot wel 700 keer. Behalve het vasten, alleen Allah swta weet de beloning hiervoor, want Hij waardeert het dat je je je verlangens en voedsel opzij zet voor Hem alleen. De vastende kent twee blije momenten. De eerste is wanneer hij zijn vasten breekt en de tweede wanneer hij bij zijn Heer komt op de dag des oordeels. Deze maand proberen we elkaar nog meer af te troeven met goede daden en edel gedrag. We maken optimaal gebruik van het feit dat de duivels geketend zijn en de deuren van de hel gesloten zijn en die van het paradijs wijdt open staan. We checken onze intentie, want de profeet Mohammed saws zei: Iedereen die vast tijdens de ramadan met de hoop op beloning van zijn heer en de oprechte intentie zijn zonden vergeven te krijgen, zijn eerdere zonden zullen hem vergeven worden.   

Het vasten is een verplichting als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Je bent moslim, je bent toerekeningsvatbaar, je bent in staat om te vasten, je bent niet op reis of er is niet iets wat het vasten in de weg staat. Dit laatste refereert aan de menstruatie die het voor vrouwen onmogelijk maakt te vasten. Bij menstruatie, bij een tijdelijke ziekte of als men op reis gaat dienen de gemiste dagen later ingehaald te worden. Het is niet verboden om op reis te vasten, maar als het moeite kost wordt aangeraden gebruik te maken van deze concessie van Allah swta. Kinderen hoeven niet te vasten, maar als ze het wel doen krijgen ze beloning. Het wordt verplicht vanaf 15 jaar oud, of als er menstruatie of ejaculatie heeft plaatsgevonden. Wat betreft degenen die ontoerekeningsvatbaar zijn, de profeet Mohammed saws zei: Voor drie mensen zijn de pennen opgeheven, namelijk degene die slaapt, de kinderen tot ze de volwassenheid bereiken en de krankzinnige tot hij weer bij zijn positieven is.

Allah swta wil het ons niet moeilijk maken, dus als men ziek wordt mag men het vasten verbreken. Indien er geen goede reden was voor het verbreken van het vasten dient diegene 60 arme mensen te voeden. Het verbreken van het vasten door geslachtgemeenschap is een groter vergrijp waarvoor men een slaaf moet vrijlaten. Het onvrijwillig overgeven of injecties verbreken het vasten niet. Het is belangrijk dat men het vasten slechts verbreekt als je het bewust doet. Een ongelukje kan gebeuren en de profeet Mohammed saws raadde aan: Iedereen die vergat dat hij aan het vasten was en per ongeluk eet of drinkt, laat hem zijn vasten afmaken. Deze dag hoeft ook niet ingehaald te worden. Allah swta zegt namelijk: En er rust geen zonde op jullie als jullie (onbewust) een fout begaan, maar wel in wat jullie harten zich hebben voorgenomen. En Allah is Vergevingsgezind, Genadevol. Laat ons optimaal gebruik maken van deze maand en realiseer je dat echt succes verder gaat dan niet eten en drinken. Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken.