De imam spreekt vandaag over onze constante strijd met onze ziel, en degene die de ziel probeert te beïnvloeden, de sjaitaan. De profeet Mohammed saws zegt: De meest wijze persoon is voorzichtig met zijn ziel en is constant bezig met het leven na de dood. Een dom persoon volgt zijn ziel en doet alles wat deze wenst, maar desondanks verwacht hij dat het uiteindelijk allemaal wel goed zal komen. Een duidelijke boodschap, we kunnen niet op onze lauweren rusten. Ons geloof spoort ons aan constant scherp te zijn, nooit te verzwakken, anders zijn we een makkelijke prooi voor de satan. Zelfs de profeten werden beproefd met duivels. Allah swta zegt:

En zo hebben Wij voor elke Profeet een vijand gemaakt – duivels van onder de mensen en de djinn, zij fluisteren elkaar fraaie woorden in om te misleiden. Als jullie Heer het gewild had dan zouden zij dit niet gedaan hebben, laat hen dus met rust met hun bedenksels.

Aan de ene kant wordt ons geadviseerd geduld te hebben, maar de boodschapper Mohammed saws droeg ons ook op te strijden, hij saws zei: Er zijn vier soorten strijd, namelijk de strijd tegen de eigen ziel, de strijd tegen de sjaitaan, de strijd tegen de ongelovigen en de strijd tegen de hypocrieten. De belangrijkste is echter de strijd tegen je ziel, want als men niet in staat is zijn ziel onder controle te houden, zal men ook falen in de verdere strijd.

Niet voor niks dat de profeet Mohammed saws bij iedere belangrijke toespraak of gesprek zijn toevlucht bij zijn heer zocht tegen de slechtheid van de ziel. Allah swta beloofd ons dan ook te belonen voor deze zware strijd, hij zegt:

En wat betreft degene die de macht van zijn heer vreesde en de ziel weerhield van slechte begeerten. Voorwaar het paradijs is hun verblijfplaats

De inclinatie naar slechtheid van de ziel wordt dus ingegeven door de sjaitaan. Allah swta waarschuwt ons constant voor deze vijanden die als sinds de creatie van Adam eropuit zijn zoveel mogelijk mensen in het vuur te laten belanden. Tegenwoordig hebben deze sjaitaans via de tv en het internet direct toegang tot de gehele mensheid. Slechts degenen die echt standvastig zijn, zijn in staat de verleidingen van de huidige wereld te weerstaan. Degenen die toegeven aan de verleidingen merken echter al snel hoe leeg hun leven wordt en dat ze steeds meer moeten hebben om een relatief gevoel van voldaanheid te voelen. Echter Allah swta beloofd dat echte voldoening slechts weggelegd is voor de standvastige, hij zegt: 

 “O mijn slaven die geloven, vrees jullie Heer. Voor degenen die het goede doen in deze wereld is er goedheid, en de aarde van Allah is uitgestrekt. Slechts degenen die geduldig zijn, zullen hun beloning volledig ontvangen zonder berekening.”

Nee de ziel wil miljoenen uitgeven aan auto’s, kleren, huizen en geen cent aan de armen. Het is als een slechte compagnon, als je niet oplet gaat hij er met je geld en goede daden vandoor. Laten we het advies van Omar rah ter harte nemen, hij zei:

reken af met je ziel voor je wordt afgerekend. En weeg je ziel voor hij voor jou wordt gewogen.

Moge Allah swta ons inzicht en wijsheid schenken en beschermen tegen onze ziel en de sjaitaan.