De ramadan komt steeds dichterbij. Een tijd waarin alle gelovigen hetzelfde doel zullen nastreven, namelijk de vergeving van hun heer. We realiseren ons weer dat de sterkste band tussen de mensen de band van het geloof is. Met de gezegende maand ramadan geeft Allah swta ons de mogelijkheid tot het inzicht te komen, dat we elkaar alleen helpen als we elkaar aansporen het goede te doen. Allah swta zegt:

De gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn bondgenoten van elkaar, zij sporen de mensen aan tot het behoorlijke en verbieden het verwerpelijke zij verrichten volmaakt hun gebeden en geven zakaat en gehoorzamen Allah en Zijn Boodschapper. Allah zal genade met hen hebben. Zeker Allah is Almachtig, Alwijs.

De profeet Mohammed saws zei: Ons geloof is gebouwd op goed advies. Van wie? Vroegen de gelovigen. Van Allah, van zijn boodschapper, van de leiders van de Moslims en het normale volk. Kortom, het is ieders verantwoordelijkheid zijn broeders en zusters bij te staan het goede te doen. Naast het geven van advies is er ook de mogelijkheid smeekbedes voor onze broeders en zusters te doen. Als men dit doet zal de engel zeggen: en voor jou hetzelfde.

Dit alles om te voorkomen dat wij en onze broeders en zusters afglijden en uiteindelijk tot de verliezers zullen behoren, Allah swta zegt:

O jullie die geloven! Vrees Allah zoals Hij gevreesd behoort te worden en sterf niet, behalve als oprechte moslims.

En houdt jullie stevig vast aan het touw van Allah, en laat er geen verdeeldheid onder jullie heersen. Laat er uit jullie een groep mensen opstaan die tot goedheid aanspoort en tot rechtvaardigheid maant en het verwerpelijke verbiedt. En dat zijn degenen die zullen slagen.

Gelovigen gunnen elkaar het beste en weten dat ze van elkaar afhankelijk zijn. Daarom is goedheid voor de één ook goedheid voor de andere. De profeet Mohammed saws zei: De gelovigen zijn voor elkaar als bakstenen in een muur, de ene versterkt de andere. Daarom dienen we elkaar met respect te behandelen en ons nooit beter te voelen dan onze broeders en zusters. Allah swta zegt:

De gelovigen zijn niet anders dan broeders. Verzoen je dus met jullie broeders, en vrees Allah, zodat jullie genade kunnen ontvangen. O, jullie die geloven! Laat een volk geen ander volk beledigen, het kan zijn dat dit volk beter is dan de eerste; en laat vrouwen geen andere vrouwen bespotten, het kan zijn dat de laatsten beter zijn dan de eersten, breng elkaar niet tot schande, noch beledig elkaar door het geven van bijnamen. Hoe slecht is het om elkaars broeder te “beledigen nadat hij tot het geloof is gekomen. En wie geen berouw toont: zij zijn de onrechtplegers.

Edel gedrag en onderling respect zijn sleutelwoorden. Allah swta waarschuwt dat onderlinge verdeeldheid de hypocrieten de mogelijkheid geven de gemeenschap uit elkaar te spelen. De profeet Mohammed saw wilde een belofte van een sahaba, namelijk dat hij beloofde te blijven bidden, de zakat te blijven geven en het beste voor te hebben met iedere andere moslim. Moge Allah swta ons geduld en wijsheid schenken en onze onderlinge band versterken.