Vandaag spreekt de imam over Khadija bint Khuwailid rah, de eerste vrouw van de profeet Mohammed saws. Er zijn weinig vrouwen geweest die zo’n hoge status bij Allah swta hebben als Khadija rah. De boodschapper Mohammed saws tekende eens 4 lijnen in het zand en vroeg de metgezellen waar deze voor stonden. Ze antwoorden dat de boodschapper saws dit het beste wist. Hij saws antwoordde dat deze lijnen stonden voor de vier beste vrouwen van het universum, namelijk Khadijah, Fatima rah, de dochter van de Profeet, Maryam, de moeder van de profeet Jezus as en de vrouw van de Faroa in de tijd van Mozes.Ook voor de gelovigen zijn de vrouwen van de boodschapper enorm belangrijk. Allah swta zegt:

De Profeet is dichter bij de gelovigen” dan zijzelf. En zijn vrouwen zijn hun moeders. Dat staat in Allah’s boek van goddelijke als besluit neergeschreven.

Allah swta bevestigd hun speciale status in het opvolgende vers:

O vrouwen van de Profeet! Jullie zijn niet als andere vrouwen, als jullie Allah vrezen. Wees daarom niet minzaam of verleidelijk in jullie manier van spreken, waardoor degene in wiens hart een ziekte is begeerte gaat voelen, en spreek op een eerbare manier. En gedenk dat, wat in jullie huizen van de Verzen van Allah en van de wijsheid gereciteerd wordt. Waarlijk Allah is de Vriendelijkste, Welbewust van alle zaken.

Khadija rah was de belangrijkste van de vrouwen van de profeet Mohammed saws. Op zijn 25 trouwde hij met haar rah. Ze rah was van nobele afkomst en haar twee eerdere echtgenoten waren overleden. Ze was eigenaar van een succesvolle handelsonderneming en huurde de boodschapper Mohammed in om voor haar de reizen naar Jemen en Syrië te maken. Een bediende vergezelde de profeet Mohammed saws op die reizen en rapporteerde aan  Khadija bint Khuwailid rah over zijn enorme vrijgevigheid, edelheid en goede karakter. Khadija rah haar interesse was gewekt en vroeg de boodschapper Mohammed saws op 40 jarige ten huwelijk. De boodschapper Mohammed saws accepteerde haar aanbod en samen kregen ze 6 kinderen. Met geen enkele andere vrouw zou de profeet Mohammed saws nog kinderen krijgen, en hij hertrouwde pas na het overlijden van Khadija. In de 25 jaar dat ze getrouwd waren was zij rah zijn enige vrouw en grote steun en toeverlaat.

Hoe belangrijk Khadija rah voor de boodschapper saws was kunnen we bijvoorbeeld afleiden uit het feit dat zij rah de eerste was bij wie hij steun zocht nadat de engel Gabriël hem op had geroepen de boodschap van Allah swta te verspreiden. Haar response was opbeurend, maar laat ook zien wat een ongelofelijk mooie relatie de echtelieden hadden. Khadija drukte de profeet Mohammed saws op het hart dat God hem zeker zou beschermen tegen gevaar en nooit zou toestaan dat iemand hem kwaad deed. Ze vervolgde dat hij een man van vrede was die mensen samenbracht en altijd de hand van vriendschap naar anderen uitstrekte. Hij loog nooit, was gastvrij, droeg de lasten van anderen en hielp mensen die in de problemen zaten.

Khadija rah stierf op 65 jarige leeftijd en dit was een enorme klap voor de profeet Mohammed saws, ondanks dat Allah swta hem gerust had gesteld dat haar plek in het paradijs gegarandeerd was. Bij het zien van zijn verdriet probeerde Khawlah bint Hakim hem te troosten. Hij antwoorde dat het logisch is dat haar afwezigheid hem raakte, want ze was een liefhebbende moeder, ze was zijn loyale en sympathieke metgezel met wie hij zijn geheimen kon delen. Hij vervolgde dat het natuurlijk is dat iemand het moeilijk heeft in zo’n tijd, want zij had altijd voor hem klaargestaan als de ongelovigen het hem saws moeilijk gemaakt hadden. Ze was enorm belangrijk voor onze geliefde profeet Mohammed saws en daarom ook voor ons. Moge Allah swta ons zegenen met net zo’n diepe relatie als tussen de boodschapper Mohammed saws en zijn geliefde vrouw Khadija rah.