De Imam spreekt vandaag over een beproeving die de gehele wereld in de greep heeft, namelijk voetbal. Het spelen van voetbal is op zichzelf niet verboden. Sterker nog, het werken aan een gezond lichaam wordt aangeraden. De profeet Mohammed saws deed bijvoorbeeld zelf ook wedstrijdjes met zijn vrouw Aisha rah. Hij zei echter het volgende:

Ieder spel waar men plezier aan kan beleven is nutteloos, behalve het trainen met pijl en boog, het trainen van paarden en het spelen met je vrouw. Waarlijk deze dingen zijn nuttig.

Als Moslim willen we onze tijd natuurlijk zo nuttig mogelijk besteden. Spel en vermaak proberen we tot een minimum te beperken, aangezien we ons in het paradijs nog voor de eeuwigheid kunnen vermaken. Hier is onze tijd te kostbaar om te verkwisten aan nutteloze zaken. Allah swta zegt in surah het ijzer:

Weet dat het wereldse leven slechts spel en vermaak is, en een versiering, en een aanleiding tot wederzijdse opschepperij tussen jullie en onderlinge wedijver in vermeerdering van bezittingen en kinderen. (Het is) net zoals de gelijkenis van een regen waardoor het gewas groeit en de landbouwer zich verheugt. Daarna verdort het en je ziet het vervolgens geel worden en daarna sterft het af. En in het Hiernamaals is er voor de ongelovigen een harde Bestraffing, en voor de gelovigen is er Vergiffenis van Allah en Zijn Welbehagen. En het wereldse leven is slechts een misleidende genieting.

Er is iblis alles aan gelegen om onze tijd te verspillen. Een hele vermaak industrie is er opgetuigd, geen moment hoeven we ons te vervelen. Er is altijd een film, serie en natuurlijk een voetbalwedstrijd beschikbaar om ons af te leiden van wat werkelijk belangrijk is. Hoeveel tijd hadden we kunnen besteden aan het vergaren van kennis, het doen van smeekbedes of goede daden. Nee, zelfs als men de adzan hoort zijn er mensen die stug blijven zitten omdat ze zich niet van de tv kunnen losweken. Begint er al iets te dagen?

De kwalijke invloed van voetbal gaat echter verder dan het verspillen van waardevolle tijd. We adoreren personen die meestal niet eens moslim zijn en kopen de voetbalshirtjes om op hen te lijken. De profeet Mohammed saws zei: Wie een groep na probeert te doen, hij hoort bij hen. Willen wij echt horen bij een groep personen waarvan een groot gedeelte onder de tatoeages zit? Hoe zielig is het dat we meer namen van voetballers kennen dan van de sahaba. Dat we ieder detail in de geschiedenis van ons favoriete team kennen, maar weinig weten over het leven van de beste persoon die ooit geleefd heeft, onze boodschapper Mohammed!! Sterker nog, onze jongeren hangen posters op hun kamers en noemen deze voetballers idolen. Hoe dicht bij afgoderij, het meest gruwelijke en onvergefelijke in Allah swta zijn ogen, wil je je kind laten komen?

We moeten goed bij onszelf te raden gaan. Nemen we onze religie wel serieus als we voetbal zo’n belangrijke plaats in ons leven en in onze maatschappij laten innemen. Allah swta zegt in surah het vee:

En sla geen acht op degenen die hun godsdienst tot spel en vermaak hebben genomen en die door het wereldse leven zijn bedrogen. Maar vermaan hen met de Koran, dat een ziel die tot de vernietiging is veroordeeld door datgene wat zij heeft verworven, voor zichzelf geen beschermer of bemiddelaar naast Allah zal vinden.

Als we geconfronteerd worden met de verderfelijkheden van de voetbalindustrie, wees voorzichtig dat je er niet te hard tegen afgeeft, want dat werkt averechts. Allah swta zegt:

Als de edele onderdanen van Allah nutteloosheid tegenkomen, dan passeren zij het met waardigheid.

Voetbal kan heel leuk zijn, er wordt gesuggereerd dat het tot verbondenheid leidt. Er gaan zelfs stemmen op dat het de nieuwe wereldreligie is. Moslims roepen trots dat bekende voetballers tot de Islam zijn bekeerd, alsof we hen nodig hebben om te laten zien dat de Islam perfect is. Nee, voetbal is niet wat het lijkt. Het is geen onschuldig spelletje meer, maar een grote fitnah, een beproeving. Denk goed na wat voor een plaats het in jouw leven inneemt en houdt je ogen op het paradijs gericht. De duivel weet precies hoe hij ons moet bespelen, dus het vergt religieuze kennis, maar ook zelfkennis om zijn werken te herkennen. Laat je niet afleiden.