04-11–2016   Wees waakzaam

Beste broeders en zusters. Er is niets goeds of heilzaams op deze aarde, of de religie van Allah de Almachtige leert het ons. En er is geen kwaad of slechtheid, of Allah subhannahu wa taala heeft geleerd hoe we kunnen voorkomen dat dit ons beschadigt. Maar het is nu eenmaal zo dat we in ons leven een hoop fouten maken, hetzij door onachtzaamheid, nalatigheid of omdat we vergeten. Allah is vergevend en barmhartig en iedereen maakt fouten, maar het is belangrijk deze fouten niet te herhalen. Soms zijn we ons echter niet bewust van de gevaren van bepaalde dingen, omdat we de opdracht van Allah swta om toch vooral kennis op te doen, hebben veronachtzaamd.

Facebook is een manier om vrienden te bereiken en informatie te delen, maar staan we genoeg stil bij de gevaren ervan? Stel je hebt een broeder of zuster geholpen of hem of haar vergeven, waarom zou je dat met de wereld delen? Allah heeft het gezien en hij moet degene zijn waarvoor je deze goede daad hebt gedaan. Daarnaast gebruiken mensen facebook om hun adoratie voor nihilistische rappers, schaars geklede zangeressen en obscene gelegenheden te laten zien. Als je al niet in staat bent hier weerstand aan te bieden, verberg in ieder geval voor anderen dat je je laat verleiden door de werken van de grootste vijand van de mens, waarvoor Allah ons in de Koran veelvuldig waarschuwt.

Ook posten mensen foto’s van vakanties, tafels vol eten en drinken, nieuwe auto’s, een prachtig huis, zonder dat zij zich realiseren dat hun vrienden misschien niet in staat zijn hetzelfde te bereiken. Dit kan lijden tot problemen tussen echtgenoten en zelf echtscheidingen omdat 1 van de twee niet krijgt wat zij wenst en wat anderen wel hebben. Een dienaar van Allah is blij met alles wat hem gegeven is. Als je in staat bent goed fruit te kopen, deel het met de buren, of eet het anders in het geheim om hen niet de ogen uit te steken. Jaloezie is namelijk een groot gevaar en hetgene wat je op facebook post kan de deuren openen naar afgunst en jaloezie. Allah swta openbaarde vers 5 in surah Yusuf waarin de vader van Yusuf, Yacub, zegt: O mijn zoon, vertel niet aan je broers over het visioen die je hebt gehad of ze zullen tegen je gaan plotten, want zeker, de Duivel is voor de mens een duidelijke vijand. Als Yacub al waarschuwt tegen eigen familie, wat te denken van een vreemdeling? de profeet Muhammad saws zei: 1 derde van de mensen in het graf is daar beland door het boze oog! Het boze oog van afgunst is als een pijl, soms mist hij en soms raakt hij, maar het is zaak de risico’s hiervan zoveel mogelijk te beperken. Bescherm daarom jullie huis, huwelijk en gezin van afgunst en jaloezie beste broeders en zusters. Loop ook niet te koop met ongehoorzaamheid en moreel verval door te laten zien dat je je associeert met marionetten van de muziek industrie zoals bijvoorbeeld Byonce of Lil Wayne.

أيها الاخوة والأخوات.Beste broeders en zusters. Talrijk zijn de rampen die we door het werk van onze eigen handen over onszelf afroepen, maar Allah is genadig voor degene die voor hem buigt en zich nederig opstelt en zijn standvastigheid in de religie over weet te brengen aan zijn vrouw, zijn kinderen en de rest van zijn familie.

Salam mualaikum wa ragmatulahi wa barakatoe.